วิธีเพิ่มรายได้อื่น – รายจ่ายอื่น และการพิมพ์เอกสาร

รายได้อื่น สำหรับบันทึกรายได้อื่น ๆ นอกจากการขายสินค้า เช่น รายได้จากการเก็บค่าสมัครสมาชิกของตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น
รายจ่าย สำหรับบันทึกรายจ่ายอื่น ๆ นอกจากการขายสินค้า เช่น ค่าโฆษณาทาง Facebook หรือค่าเช่าร้าน เป็นต้น 

  

วิธีการการสร้างรายได้อื่น – รายจ่ายอื่น 

1. ไปที่เมนู “การเงิน” หัวข้อ “รายได้อื่น/ รายจ่ายอื่น”  

2. กดปุ่ม “สร้างรายได้อื่น/ รายจ่ายอื่น”

 

 

3.  กรอกข้อมูลตามต้องการ

4.  กด “บันทึก”

 

 

การพิมพ์เอกสาร 

1. กดเข้าไปที่รายการที่ต้องการ

 

2. เลือกพิมพ์เอกสาร”  

 

 

 

3. เลือกรูปแบบ / หัวข้อเอกสารตามต้องการ

(หากหัวเรื่องที่ต้องการไม่มีให้เลือก สามารถพิมพ์หัวเรื่องเพิ่มตามต้องการได้ หลังจากนั้นเมื่อมาพิมพ์เอกสารอีกครั้ง ระบบจะขึ้นหัวเรืองที่เพิ่มให้เลือก)

4. กรณีต้องการกำหนดหมายเลขเอกสาร หรือต้องการเรียงหมายเลขเอกสาร สามารถเลือกตั้งค่ากำหนดหมายเลขรายการเอง

(การกำหนดหมายเลขรายการเอง : ระบบจะออกเลขที่เอกสารให้ใหม่เพื่อให้ร้านค้าสามารถเรียงเอกสารเพื่อส่งบัญชีได้อย่างถูกต้อง)

5. กด “พิมพ์เอกสาร”

 

 

6. หากทางร้านค้าต้องการเก็บเอกสารในระบบ เมื่อมีการกดพิมพ์เอกสารแล้ว สามารถเลือก “จัดเก็บเอกสาร” ได้ (โดยระบบจะเก็บเอกสารที่เมนู “เอกสาร” >> เอกสารบัญชี)

***หากต้องการให้เลขที่เอกสารเรียงต่อกันไปเรื่อย ๆ อย่าลืมกดจัดเก็บเอกสารทุกครั้ง*** 

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com 

Line: @zort