รายได้อื่น – รายจ่ายอื่น / การสร้าง / การพิมพ์เอกสาร

รายได้อื่น – รายจ่ายอื่น

 

รายได้อื่น สำหรับบันทึกรายได้อื่นๆ นอกจากการขายสินค้า เช่น รายได้จากการเก็บค่าสมัครสมาชิกของตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น
รายจ่าย สำหรับบันทึกรายจ่ายอื่นๆ นอกจากการขายสินค้า เช่น ค่าโฆษณาทาง Facebook หรือค่าเช่าร้าน เป็นต้น

 

วิธีการการสร้างรายได้อื่น – รายจ่ายอื่น

  1. ไปที่เมนูการเงิน >> รายได้อื่น / รายจ่ายอื่น  >> สร้างรายได้อื่น / รายจ่ายอื่น

     2.กรอกข้อมูลตามต้องการ และกดบันทึก

 

การพิมพ์เอกสาร

1. กดเข้าไปที่รายการ >> เลือกพิมพ์เอกสาร

2. เลือกรูปแบบ / หัวข้อเอกสารตามต้องการ

หากหัวเรื่องที่ต้องการไม่มีให้เลือก สามารถพิมพ์หัวเรื่องเพิ่มตามต้องการได้ หลังจากนั้นเมื่อมาพิมพ์เอกสารอีกครั้ง ระบบจะขึ้นหัวเรืองที่เพิ่มให้เลือก

 

3. กรณีต้องการกกำหนดหมายเลขเอกสาร หรือต้องการเรียงหมายเลขเอกสาร สามารถเลือกตั้งค่ากำหนดหมายเลขรายการเอง

การกำหนดหมายเลขรายการเอง : ระบบจะออกเลขที่เอกสารให้ใหม่เพื่อให้ร้านค้าสามารถเรียงเอกสารเพื่อส่งบัญชีได้อย่างถูกต้อง

4. หากทางร้านค้าต้องการเก็บเอกสารในระบบ เมื่อมีการกดพิมพฺเอกสารแล้ว สามารถเลือกจัดเก็บเอกสารได้ โดยระบบจะเก็บเอกสารที่เมนู เอกสาร >> เอกสารบัญชี