การตั้งค่าบริษัท/ร้านค้า : ตั้งค่าเอกสาร

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “บริษัท/ร้านค้า”

2. เลือกหัวข้อ “ตั้งค่าเอกสาร”

 

ตั้งค่าเอกสาร การตั้งค่าภาษี หรือหมายเลขรายการต่าง ๆ ในระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

A. เอกสาร

· ตราประทับ : การใส่รูปตราประทับในเอกสาร (ตอนพิมพ์เอกสาร)

· ประเภทภาษี : การตั้งค่าประเภทภาษี สำหรับการสร้างรายการซื้อขายในระบบ

· สกุลเงิน : การตั้งค่าแสดงสกุลเงินในระบบ โดยในระบบมีสกุลเงินดังนี้ บาท (THB), ดอลล่าร์สหรัฐ (USD), หยวน (CNY), รูบียะฮ์ (IDR), ริงกิต (RM), ดอง (VND), กีบ (LAK), เปโซ (PHP), ดีนาร์บาห์เรน (BHD)

· หมายเหตุ : การตั้งค่าหมายเหตุที่แสดงในรายการขาย

 

 

B. ตั้งค่าคำนำหน้าเอกสาร : ตั้งค่าคำนำหน้า หรือตัวอักษรนำหน้าเวลาพิมพ์เอกสาร โดยสามารถกำหนดคำนำหน้าได้

 

 

C. ตั้งค่าคำนำหน้ารายการ : ตั้งค่าคำนำหน้าหมายเลขรายการต่าง ๆ ในระบบ โดยสามารถกำหนดคำนำหน้ารายการได้

 

 

D. ตั้งค่าคำนำหน้าอื่น : ตั้งค่าคำนำหน้าข้อมูลอื่น ๆ ในระบบ เช่น สินค้า, คลัง โดยสามารถกำหนดคำนำหน้าส่วนนี้ได้

 

 

E. ตั้งค่าใบแปะจดหมาย/กล่อง : การตั้งค่าแสดงหมายเหตุบนใบแปะกล่อง โดยสามารถเลือกค่าต่าง ๆ ที่ใช้แสดงได้ดังนี้

1. ไม่มี : ไม่แสดงหมายเหตุบนใบแปะกล่อง

2. รายการสินค้า : แสดงสินค้าในรายการขายบนใบแปะกล่อง

3. หมายเหตุของรายการขาย : แสดงหมายเหตุในรายการขายบนใบแปะกล่อง

4. กำหนดเอง : กำหนดแสดงหมายเลขรายการขาย หรือ มูลค่ารายการขาย หรือชื่อลูกค้าบนใบแปะกล่อง

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort