วิธีการยกเลิก,เคลมสินค้า, การทำรับคืน และ การเปลี่ยนสินค้า บน App POS

วิธีการใช้งานระบบ POS บน Appilcation หรือบน Tablet สามารถทำการยอกเลิกสินค้า เคลมสินค้า รับคืนสินค้า และ เปลี่ยนสินค้าได้ วิธีการ ดังนี้

1. ไปที่ เมนู ประวัติการขาย >> เลือก รายการขายที่ต้องการ >> เลือก 3 จุดมุมขวาบน

2. ระบบจะแสดงแถบเมนู ดังนี้

 • 2.1 การยกเลิกรายการ : รายการขายจะเปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิก
 • 2.2 การเคลมสินค้า : รายการขายจะเป็นสถานะสำเร็จ โดยระบบจะสร้างรายการรับคืนสินค้า และสร้างรายการขายใหม่ ที่เป็นการเปลี่ยนสินค้ารายการเดิม
 • 2.3 การคืนสินค้า : รายการขายจะเป็นสถานะสำเร็จ และระบบจะสร้างรายการรับคืนสินค้า
 • 2.4 การเปลี่ยนสินค้า : เปลี่ยนสินค้า จะคล้ายการเคลม แต่ต่างกันตรงที่เคลมจะเป็นสินค้าตัวเดิม แต่การเปลี่ยนสินค้า จะเป็นการเลือกสินค้ารายการเดิม หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยระบบจะสร้างรายการรับคืนสินค้า และสร้างรายการขายใหม่ ที่เป็นการเปลี่ยนสินค้า
 • 2.5 พิมพ์ใบเสร็จ : สามารถเลือกเพื่อพิมพ์ใบเสร็จอีกครั้ง

 

 

วิธีการยกเลิกรายการขาย #

1. ไปที่เมนู ประวัติการขาย >> เลือก รายการขายที่ต้องการ

2. กด 3 จุด  >> เลือก ยกเลิกรายการ

 

 

 

3. เลือกคลัง และสาเหตุที่ต้องการยกเลิกรายการขาย 

4. กดปุ่ม ต่อไป

 

 

5. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง >> กดปุ่ม ยืนยันการวอยด์บิล

 

 

6. รายการขายจะเปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิก

 

 

ตัวอย่างรายการขายที่ถูกยกเลิกบน ZORT

 

 

วิธีการเคลมสินค้า #

1. ไปที่เมนู ประวัติการขาย >> เลือก รายการขายที่ต้องการ

2. กด 3 จุด  >> เลือก เคลมสินค้า

 

 

3. เลือก สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน >>  ระบุสาเหตุที่ต้องการ >> กดปุ่ม ต่อไป

 

 

4. กดปุ่ม ยืนยันการเคลม

 

 

5. รายการขายจะเปลี่ยนสถานะเป็นเคลมสินค้า

 

 

 

ตัวอย่างรายการสินค้าที่ถูกเคลมบน ZORT

 

เมื่อดูที่หน้าหลังบ้าน รายการขายจะสถานะสำเร็จ แต่มีรายการคืนสินค้าและระบบจะสร้างรายการขายขึ้นมาใหม่อีกรายการ เพื่อเป็นการเปลี่ยนสินค้า

ตัวอย่างรายการขาย (RC) และรายการรับคืน (CL)

 

 

ตัวอย่างรายการเปลี่ยนสินค้า (CL)

 

 

 

วิธีการคืนสินค้า #

1. ไปที่เมนู ประวัติการขาย >> เลือก รายการขายที่ต้องการ

2. กด 3 จุด  >> เลือก คืนสินค้า

 

 

3. เลือก สินค้าที่ต้องการคืน >> ระบุสาเหตุ >> กดปุ่ม ต่อไป

 

 

4. กดปุ่ม ยืนยันการคืน

 

 

5. รายการขายจะเปลี่ยนสถานะเป็นคืนสินค้า

 

 

ตัวอย่างรายการที่คืนสินค้าบน ZORT

เมื่อดูที่ระบบ ZORT  รายการขายจะขึ้นสถานะสำเร็จ แต่มีรายการสินค้าเพื่อคืนสินค้านั้น

ตัวอย่างรายการขาย (RC) และรายการรับคืนสินค้า (RE)

 

 

ตัวอย่างรายการรับคืนสินค้า (RE)

 

 

วิธีการเปลี่ยนสินค้า #

1. ไปที่เมนู ประวัติการขาย >> เลือก รายการขายที่ต้องการ

2. กด 3 จุด  >> เลือก เปลี่ยนสินค้า

 

 

3. เลือกสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน  >> กดปุ่ม ต่อไป

 

 

4. เลือกรายการสินค้าใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยน >> กดปุ่ม ต่อไป

 

 

5. เลือกสาเหตุที่ต้องการเปลี่ยน >> กดปุ่ม ต่อไป

 

 

6. กดปุ่ม ยืนยัน

 

 

7. รายการขายจะเปลี่ยนสถานะเป็นเปลี่ยนสินค้า

 

 

ตัวอย่างรายการที่เปลี่ยนสินค้าบน ZORT

เมื่อดูที่หน้าหลังบ้าน รายการขายจะขึ้นสถานะสำเร็จ แต่มีรายการคืนสินค้าเพื่อคืนสินค้า และมีรายการขายอีกรายการ เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้า

 

 

ตัวอย่างรายการขาย (RC) และรายการรับคืนบน ZORT (CH)

 

 

 

ตัวอย่างรายการขายที่เปลี่ยนสินค้า (CH)

 

 

 

 

วิธีการใช้งานเมนูการตั้งค่าบน POS #

 

1. ไปที่แถบเมนู เลือก การตั้งค่า

 

 

โดยเมนูตั้งค่า จะมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

 1. ออกจากระบบ : ใช้สำหรับ Logout ออกจากระบบ
 2. ชื่อผู้ใช้งาน และชื่อร้านค้า
 3. การเชื่อมต่อข้อมูล ใช้สำหรับอัพเดทข้อมูลระหว่างระบบหลังบ้านกับ POS โดยจะแบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้
  1. อัพเดทรายการสินค้า : อัพเดทรายการสินค้าจากระบบหลังบ้าน มาที่ POS ใช้ในกรณีที่มีการเพิ่มสินค้าใหม่ หรือแก้ไขข้อมูลสินค้า
  2. อัพเดทรายการโปรโมชั่น : อัพเดทโปรโมชั้นจากระบบหลังบ้าน มาที่ POS ใช้ในกรณีที่มีการเพิ่มโปรโมชั้นใหม่ หรือแก้ไขโปรโมชั้น
  3. อัพเดทรายการซื้อสินค้า : อัพเดทรายการขายของ POS ไปที่ระบบหลังบ้าน
 4. อุปกรณ์ : ลิ้นชักเก็บเงิน : แสดงการเชื่อมต่อ App กับอุปกรณ์
 5. ภาษา : ตั้งค่าภาษาที่ใช้ในการแสดงบน POS มีให้เลือก 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 6. หมายเลขเครื่อง : หมายเลขเครื่อง POS ที่ใช้ในการลงทะเบียนอุปกรณ์กับทางสรรพากร
 7. ส่วนท้าย Slip : เพิ่มข้อความส่วนท้ายบน Slip