วิธีการยกเลิก,เคลมสินค้า, การทำรับคืน และ การเปลี่ยนสินค้า บน App POS

วิธีการใช้งานระบบ POS บน Appilcation หรือบน Tablet สามารถทำการยกเลิกสินค้า เคลมสินค้า รับคืนสินค้า และ เปลี่ยนสินค้าได้ วิธีการ ดังนี้ 

1. ไปที่ เมนู “ประวัติการขาย”

 

 

 

2. เลือกรายการขายที่ต้องการ แล้วกดจุด 3 จุดมุมขวาบน

3. ระบบจะแสดงแถบเมนู ดังนี้

  • การยกเลิกรายการ : รายการขายจะเปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิก 
  • การเคลมสินค้า : รายการขายจะเป็นสถานะสำเร็จ โดยระบบจะสร้างรายการรับคืนสินค้า และสร้างรายการขายใหม่ ที่เป็นการเปลี่ยนสินค้ารายการเดิม 
  • การคืนสินค้า : รายการขายจะเป็นสถานะสำเร็จ และระบบจะสร้างรายการรับคืนสินค้า 
  • การเปลี่ยนสินค้า : เปลี่ยนสินค้า จะคล้ายการเคลม แต่ต่างกันตรงที่เคลมจะเป็นสินค้าตัวเดิม แต่การเปลี่ยนสินค้า จะเป็นการเลือกสินค้ารายการเดิม หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยระบบจะสร้างรายการรับคืนสินค้า และสร้างรายการขายใหม่ที่เป็นการเปลี่ยนสินค้า 
  • พิมพ์ใบเสร็จ : สามารถเลือกเพื่อพิมพ์ใบเสร็จอีกครั้ง 

 

 

วิธีการยกเลิกรายการขาย  #

1. ไปที่เมนู “ประวัติการขาย” และเลือกรายการขายที่ต้องการ

2. กด 3 จุด

3. เลือก “ยกเลิกรายการ”

 

 

4. เลือกคลัง และสาเหตุที่ต้องการยกเลิกรายการขาย

5. กดปุ่ม “ต่อไป”

 

 

6. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง แล้วกดปุ่มยืนยันการวอยด์บิล 

 

 

7. รายการขายจะเปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิก

 

 

ตัวอย่างรายการขายที่ถูกยกเลิกบน ZORT 

 

 

 

วิธีการเคลมสินค้า  #

1. ไปที่เมนู “ประวัติการขาย”  แล้วเลือกรายการขายที่ต้องการ

2. กด 3 จุด

3. เลือก “เคลมสินค้า”

 

 

4. เลือกสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน

5.เลือกคลังและระบุสาเหตุที่ต้องการ  

6. กดปุ่ม “ต่อไป”

 

 

7. ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่มยืนยันการเคลม 

 

 

8. รายการขายจะเปลี่ยนสถานะเป็นเคลมสินค้า 

 

 

ตัวอย่างรายการสินค้าที่ถูกเคลมบน ZORT 

เมื่อดูที่หน้าหลังบ้าน รายการขายจะสถานะสำเร็จ แต่มีรายการคืนสินค้าและระบบจะสร้างรายการขายขึ้นมาใหม่อีกรายการ เพื่อเป็นการเปลี่ยนสินค้า 

ตัวอย่างรายการขาย (RC) และรายการรับคืน (CL) 

 

 

 

ตัวอย่างรายการเปลี่ยนสินค้า (CL) 

 

 

วิธีการคืนสินค้า  #

1. ไปที่เมนู “ประวัติการขาย” และเลือกรายการขายที่ต้องการ

2. กด 3 จุด

3. เลือก “คืนสินค้า”

 

 

4. เลือกสินค้าที่ต้องการคืน

5. เลือกคลังและระบุสาเหตุ

6. กดปุ่ม “ต่อไป”

 

 

7. ตรวจสอบข้อมูล แล้วกดปุ่มยืนยันการคืน 

 

 

8. รายการขายจะเปลี่ยนสถานะเป็นคืนสินค้า 

 

 

ตัวอย่างรายการที่คืนสินค้าบน ZORT 

  เมื่อดูที่ระบบ ZORT  รายการขายจะขึ้นสถานะสำเร็จ แต่มีรายการคืนสินค้าเพื่อคืนสินค้านั้น 

 

ตัวอย่างรายการขาย (RC) และรายการรับคืนสินค้า (RE) 

 

 

ตัวอย่างรายการรับคืนสินค้า (RE) 

 

 

วิธีการเปลี่ยนสินค้า  #

1. ไปที่เมนู “ประวัติการขาย” แล้วเลือกรายการขายที่ต้องการ

2. กด 3 จุด

3. เลือก “เปลี่ยนสินค้า”

 

 

4. เลือกสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน   

 

 

5. เลือกรายการสินค้าใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน

6. กดปุ่ม “ต่อไป”

 

 

7. เลือกคลังและสาเหตุที่ต้องการเปลี่ยน

8. กดปุ่ม “ต่อไป”

 

 

9. กดปุ่มยืนยัน 

 

 

10. รายการขายจะเปลี่ยนสถานะเป็นเปลี่ยนสินค้า 

 

 

 

ตัวอย่างรายการที่เปลี่ยนสินค้าบน ZORT 

  เมื่อดูที่หน้าหลังบ้าน รายการขายจะขึ้นสถานะสำเร็จ แต่มีรายการคืนสินค้าเพื่อคืนสินค้า และมีรายการขายอีกรายการ เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้า 

 

 

 

ตัวอย่างรายการขาย (RC) และรายการรับคืนบน ZORT (CH)

 

 

 

ตัวอย่างรายการขายที่เปลี่ยนสินค้า (CH) 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423 

อีเมล: support@zortout.com 

Line: @zort