วิธีตั้งค่าแสดงข้อมูลบนใบแปะกล่อง

ร้านค้าสามารถตั้งค่าใบแปะกล่องกรณีส่งสินค้าเองหรือใช้งานขนส่งนอกเหนือจากที่ระบบมีให้ เพื่อเลือกการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้

1. แสดงรายการสินค้า

2. แสดงหมายเหตุจากรายการ

3. กำหนดเอง สามารถแสดง หมายเลขรายการ มูลค่ารายการ และชื่อลูกค้า

 

วิธีการตั้งค่า #

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “บริษัทร้านค้า”

2. เลือก “ตั้งค่าเอกสาร”

 

 

3. ไปที่หัวข้อ “ใบแปะจดหมาย/กล่อง” แล้วเลือกตั้งค่าแสดงข้อมูลตามที่ต้องการ

· ไม่มี : ไม่แสดงข้อมูลอื่น ๆ บนใบแปะกล่อง

· รายการสินค้า : แสดงสินค้าบนใบแปะกล่อง

· หมายเหตุจากรายการ : แสดหมายเหตุของรายการขายบนใบแปะกล่อง

· กำหนดเอง : เลือกให้แสดงหมายเลขรายการ มูลค่ารายการหรือชื่อลูกค้า

4. กด “บันทึก”

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort