วิธีตั้งค่าแสดงข้อมูลบนใบแปะกล่อง

นอกจากชื่อและที่อยู่ของผู้รับสินค้าบนใบแปะกล่องแล้ว ร้านค้ายังสามารถตั้งค่าใบแปะกล่อง สามารถตั้งค่าแสดงข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้

  1. แสดงรายการสินค้า
  2. แสดงหมายเหตุจากรายการ
  3. กำหนดเอง สามารถแสดง หมายเลขรายการ , มูลค่ารายการ และชื่อลูกค้า

 

วิธีการตั้งค่า #

  1. ไปที่เมนูตั้งค่า >> เลือก บริษัทร้านค้า >> เลือก ตั้งค่าเอกสาร
  2. ไปที่ ส่วนการตั้งค่าใบแปะจดหมาย/กล่อง เลือกตั้งค่าแสดงข้อมูลตามที่ต้องการ