วิธีการใช้งานบริการเรียกขนส่ง Flash Express ด้วย Shipping Point

การเรียกขนส่งด้วย Shipping Point เป็นการเรียกขนส่งบนระบบ ZORT และชำระเงินค่าส่งกับ ZORT โดยตรง ซึ่งการชำระเงินจะชำระผ่านเครดิตที่เติมผ่านหน้าระบบ ZORT หรือเรียกว่า “Shipping Point” ทำให้ร้านค้าสามารถเรียกขนส่งและชำระเงินค่าส่งได้ในเมนูเดียว

 

เงื่อนไขทั่วไป

1. 1 กิโลกรัม ราคาเริ่มต้น 19 บาท

2. ค่าพื้นที่ห่างไกลบวกเพิ่ม 50 บาท

3. พื้นที่หมู่เกาะบวกเพิ่ม 30 บาท

4. พื้นที่ท่องเที่ยวบวกเพิ่ม 30 บาท

5. พื้นที่ท่องเที่ยวน้ำหนักมากกว่า 7-20 กิโลกรัม บวกเพิ่ม 100 บาท

6. พื้นที่ท่องเที่ยวน้ำหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม บวกเพิ่ม 200 บาท

7. ขนส่งเข้ารับพัสดุที่บ้าน (Pick up)

8. ตัดรอบเข้ารับ 12.00 น.

9. COD ไม่มีขั้นต่ำ สูงสุด 50000 บาท

10. ค่าธรรมเนียม COD 2.14 %

11. รอบการโอนเงิน COD จะโอนหลังจากลูกค้าเซ็นรับพัสดุ 1-2 วันทำการ

12. ระบบจะโอนเงิน COD จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

การใช้งานบริการเรียกขนส่ง Flash Express สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1) กรณีเรียกขนส่งแบบไม่ได้เก็บเงินปลายทาง (COD)

2) กรณีเรียกขนส่งแบบเก็บเงินปลายทาง (COD)

 

1) กรณีเรียกขนส่งแบบไม่ได้เก็บเงินปลายทาง (COD) #

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2. เลือกออเดอร์ที่ต้องการ

3. คลิก “บริการส่งสินค้า”

4. เลือก “แยกรายการ” หรือ “รวมรายการ”

 

 

5. ไปที่หัวข้อ “Shipping Point” เลือกขนส่ง “Flash Express”

6. เลือกน้ำหนักและขนาดของพัสดุ แนะนำให้เลือกข้อมูลที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักและขนาดพัสดุมากที่สุด เนื่องจากจะมีผลกับการหักพอยท์ตอนเรียกขนส่ง (หากตอนสร้างสินค้า ผู้ใช้งานระบุน้ำหนักและขนาดเอาไว้แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงที่หน้าเรียกขนส่งให้อัตโนมัติ)

7. หากพัสดุมีน้ำหนักและขนาดเท่ากันทุกออเดอร์ สามารถคลิกที่ปุ่ม “กำหนดขนาดและน้ำหนักพัสดุทั้งหมด” เพื่อกรอกข้อมูลในครั้งเดียวได้เลย

8. ตรวจสอบที่อยู่ผู้ส่ง – ผู้รับให้เรียบร้อย (โดยข้อมูลที่อยู่จะอ้างอิงตามขนส่ง Flash Express) จากนั้นกดปุ่ม “ต่อไป”

 

 

 

9. ระบบจะแสดงจำนวนพอยท์ที่จะถูกหัก โดยระบบจะประมาณการตามน้ำหนักและขนาดที่เลือกไว้

10. คลิก “ยืนยันการเรียกขนส่ง”

 

11. ระบบจะแสดงใบแปะกล่องขึ้นมาตามตัวอย่างด้านล่าง

 

2) กรณีเรียกขนส่งแบบเก็บเงินปลายทาง (COD)

 

1. ไปที่หัวข้อ “Shipping Point” เลือกขนส่ง “Flash Express”

2. ติ๊กเลือก “บริการเก็บเงินปลายทาง”

3. เลือกน้ำหนักและขนาดของพัสดุ

4. กดปุ่ม “ต่อไป”

 

 

5. ระบบจะแสดงจำนวนพอยท์ที่จะถูกหักโดยประมาณการตามน้ำหนักและขนาดที่เลือกไว้

6. คลิก “ยืนยันการเรียกขนส่ง”

 

 

7. ระบบจะแสดงใบแปะกล่องขึ้นมาตามตัวอย่างด้านล่าง โดยจะมีข้อความระบุว่าเป็นออเดอร์ COD ให้ด้วย

 

 

8. เมื่อกลับไปที่หน้าดูรายการขาย ออเดอร์ดังกล่าวจะติดแท็ก “COD” ด้วยเช่นกัน

 

 

 

การใช้งานบริการเรียกขนส่ง Flash Express กรณีพื้นที่จัดส่งพิเศษ #

 

แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

1) กรณีที่อยู่ผู้รับเป็นพื้นที่ห่างไกล

2) กรณีที่อยู่ผู้รับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว

3) กรณีที่อยู่ผู้รับเป็นพื้นที่เกาะ

 

1) กรณีที่อยู่ผู้รับเป็นพื้นที่ห่างไกล

 

ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ของผู้รับ คือ ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา 95120 ซึ่งจัดอยู่ในเงื่อนไขพื้นที่ห่างไกล ระบบมีการตัดพอยท์เพิ่มจำนวน 50 พอยท์ และจะมีแจ้งเตือนระบุว่าที่อยู่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ห่างไกลในหน้าเรียกขนส่งด้วย

 

 

2) กรณีที่อยู่ผู้รับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว

 

ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ของผู้รับ คือ ตำบล เกาะแก้ว อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000 ซึ่งจัดอยู่ในเงื่อนไขพื้นที่ห่างไกล ระบบจะมีแจ้งเตือนระบุว่าที่อยู่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและมีการตัดพอยท์เพิ่มเติม ดังนี้

· พื้นที่ท่องเที่ยวตัดพอยท์เพิ่ม 30 พอยท์

· กรณีพื้นที่ท่องเที่ยวน้ำหนักเกินตั้งแต่ 7-20 กิโลกรัม ตัดพอยท์เพิ่ม 100 พอยท์

· กรณีพื้นที่ท่องเที่ยวน้ำหนักเกินตั้งแต่ 21 กิโลกรัมขึ้นไป ตัดพอยท์เพิ่ม 200 พอยท์

 

3) กรณีที่อยู่ผู้รับเป็นพื้นที่เกาะ

 

ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ผู้รับ คือ ตำบล บ่อผุด อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84320 ซึ่งจัดอยู่ในพื้นที่เกาะ ระบบมีการตัดพอยท์เพิ่มจำนวน 30 พอยท์ และจะมีแจ้งเตือนระบุว่าที่อยู่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เกาะในหน้าเรียกขนส่งด้วย

 

***กรณีที่อยู่ผู้รับอยู่ในเงื่อนไขพื้นที่ท่องเที่ยวและเกาะ ระบบจะมีการตัดพอยท์พื้นที่ท่องเที่ยว 30 พอยท์ และพื้นที่เกาะ 30 พอยท์***

การยกเลิกการเรียกขนส่ง Flash Express (กรณี Shipping Point)

สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

 

วิธีที่ 1

1. ไปที่เมนู “รายการขาย หัวข้อ “บริการส่งสินค้า”

2. คลิกที่เลขพัสดุที่ต้องการกดยกเลิกการจัดส่ง

 

 

3. คลิกที่ปุ่ม “คำสั่ง”

4. เลือก “ยกเลิกรายการส่งสินค้าทั้งหมด”

 

 

5. กด “ยืนยัน” เพื่อยกเลิกการส่งสินค้า (หากชําระค่าจัดส่งแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ และกรณีชําระด้วย Shipping Point ระบบจะทําการคืน Point ภายใน 7 วัน)

 

 

6. ระบบจะเปลี่ยนสถานะจาก “รอเข้ารับสินค้า” เป็น “ยกเลิกการส่งสินค้า”

 

 

ตัวอย่างออเดอร์ในหน้ารายการขายที่ถูกปรับสถานะเป็นยกเลิกการส่ง

 

 

วิธีที่ 2

1. ไปที่เมนู “รายการขาย หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2. คลิกที่เลขพัสดุที่ต้องการกดยกเลิกการจัดส่ง

3. คลิกที่ปุ่ม “บริการส่งสินค้า”

4. เลือก “ยกเลิกบริการขนส่ง”

 

 

5. กด “ยืนยัน” เพื่อยกเลิกการส่งสินค้า (หากชําระค่าจัดส่งแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ และกรณีชําระด้วย Shipping Point ระบบจะทําการคืน Point ภายใน 7 วัน)

 

 

6. ระบบจะเปลี่ยนสถานะจาก “รอส่ง” เป็น “ยกเลิกการส่ง”

 

 

เพียงเท่านี้ร้านค้าก็สามารถเรียกขนส่ง Flash Express แบบ Shipping Point ได้แล้ว

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 02-026-6423

Line: @zort