วิธีการพิมพ์บาร์โค้ดด้วย Barcode Printer (Xprinter XP-420B) สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

สำหรับร้านค้าที่ต้องการพิมพ์บาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ดเพื่อใช้แปะตัวสินค้าด้วย Barcode Printer (Xprinter XP-420B) สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย

 

อุปกรณ์สำหรับใช้งาน Barcode Printer (Xprinter XP-420B) ได้แก่

1) Barcode Printer

2) สายสำหรับเชื่อมต่อกับตัวเครื่องและ Adapter

3) สายสำหรับเชื่อมต่อกับ Computer/ Notebook

 

 

 

วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับ Barcode Printer (Xprinter XP-420B)

 

1. ช่องสำหรับเสียบสายต่าง ๆ จะอยู่บริเวณด้านหลังตัวเครื่อง

 

 

2. เมื่อลูกค้าต่อสายไฟเข้ากับ Adapter แล้ว ให้นำสายไฟด้านเป็นหัววงกลมมาเสียบที่ช่องแรกได้เลย

 

 

3. นำสายไฟด้านเป็นหัวสี่เหลี่ยมมาเสียบที่ช่องที่สองเพื่อเชื่อมต่อ Printer เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 

 

4. จากนั้นกดปุ่มทางด้านซ้าย เพื่อเปิด Barcode Printer

 

 

เมื่อเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว ไฟบนตัวเครื่องจะแสดงเป็นสีน้ำเงินตามตัวอย่าง

 

 

1. กดที่ปุ่มสีเทาด้านข้างเพื่อเปิดช่องใส่ม้วนกระดาษ

 

 

2. นำแกนม้วนกระดาษใส่ลงในช่องด้านในตัวเครื่อง

 

 

 

ตัวอย่างหลังจากใส่ม้วนกระดาษเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

วิธีการลง Driver ของ Barcode Printer 1. เข้าไปดาวน์โหลด Driver จากเว็บ https://www.xprintertech.com/drivers-2 แล้วเลือกหัวข้อ “Label printer (macOS)”

 

 

2. กดเปิด Driver ที่ดาวน์โหลดขึ้นมาด้วยโปรแกรมแตกไฟล์ (จะใช้โปรแกรมแตกไฟล์ใดก็ได้)

 

 

3. คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ “macOS”

 

 

4. คลิกที่ “net.xprinter.drv_3.13.1.pkg”

 

 

5. ระบบจะแสดง Pop-up ติดตั้งซอฟต์แวร์ขึ้นมา ให้กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

 

 

6. จากนั้นกดปุ่ม “ติดตั้ง”

 

 

7. เมื่อติดตั้ง Driver เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ปิด”

 

 

8. ไปที่แผงควบคุมของเครื่อง จากนั้นคลิกที่หัวข้อ “เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน”

9. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มเครื่องพิมพ์…”

 

 

10. เลือก Printer ที่ต้องการเชื่อมต่อ

11. กดปุ่ม “เพิ่ม”

 

 

 

วิธีการพิมพ์บาร์โค้ดและตั้งค่าหน้ากระดาษ Barcode Printer (Xprinter XP-420B)

 

1. เข้าสู่ระบบ ZORT แล้วไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า”

2. คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการ

3. คลิกปุ่ม “พิมพ์เอกสาร”

 

 

4. เลือกประเภทที่ต้องการ และเลือกรูปแบบเป็น “บาร์โค้ด 1 คอลัมน์ (สติ๊กเกอร์ 5×3 ซม.)”

5. กดปุ่ม “พิมพ์เอกสาร”

 

 

6. กดปุ่ม “พิมพ์เอกสาร” อีกครั้ง

 

 

7. ไปที่ “การตั้งค่าเพิ่มเติม” เพื่อตั้งค่าหน้ากระดาษให้ตรงกับม้วนกระดาษที่ใช้งานจริง

8. คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์โดยใช้ช่องโต้ตอบของระบบ…”

 

 

9. ระบบจะแสดง Pop-up ขึ้นมาให้ จากนั้นไปที่หัวข้อ “ขนาดกระดาษ”

10. เลือกหัวข้อ “จัดการขนาดกำหนดเอง…”

 

 

 

11. ตั้งชื่อขนาดกระดาษที่ต้องการ (จากตัวอย่างจะตั้งเป็นชื่อรุ่นของ Printer)

12. ตั้งค่าความกว้าง 50 มม. และความสูง 30 มม.

13. กดปุ่ม “ตกลง”

 

 

14. เมื่อขนาดกระดาษเป็น 50 x 30 มม. เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่หัวข้อ “การจัดการกระดาษ”

 

 

15. เปิดการใช้งาน “ปรับขนาดให้พอดีกับขนาดกระดาษ” และตั้งค่าขนาดให้เป็น 50 x 30 มม.

16. จากนั้นกดปุ่ม “พิมพ์

 

 

 

ตัวอย่างบาร์โค้ดสินค้า

 

 

17. กรณีต้องการปรับขนาดแสดงผลให้คลิกที่ปุ่ม “การตั้งค่าเพิ่มเติม”

18. ไปที่หัวข้อ “ปรับขนาด” เลือกตั้งค่าเป็น “ที่กำหนดเอง” แล้วปรับขนาดที่ต้องการได้เลย

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort