การเพิ่มลูกค้า / คู่ค้า

การเพิ่มลูกค้า / คู่ค้า #

การเพิ่มข้อมูลลูกค้า สามารถทำได้ 2 วิธี


1. เพิ่มที่เมนูลูกค้า/คู่ค้า

2. เพิ่มโดยการนำเข้าไฟล์ Excel

 

วิธีการเพิ่มลูกค้า/คู่ค้า 

1. ไปที่เมนูลูกค้า/คู่ค้า >> เลือก ผู้ติดต่อ >> กดปุ่ม  เพิ่มผู้ติดต่อใหม่

 

 

2. กรอกข้อมูลลูกค้า/คู่ค้าตามต้องการ โดยสามารถใส่รายละเอียดได้ดังนี้

2.1 กลุ่มลูกค้า : สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าตามต้องการได้

2.2 รหัสลูกค้า/คู่ค้า : รหัสลูกค้าสามารถใส่ตามต้องการ หรือสามารถใช้เลขที่ระบบรันให้ได้

2.3 ชื่อลูกค้า/คู่ค้า : ชื่อลูกค้า/คู่ค้าสามารถใส่ชื่อลูกค้าตามต้องการ

2.4 เลือกกำหนดเลขผู้เสียภาษี, ชื่อสาขา, เลขที่สาขา : ใช้สำหรับเพื่อเพิ่มข้อมูลลูกค้า/คู่ค้าที่เป็นบริษัท เมื่อเลือกระบบจะแสดงคอลั้ม เลขผู้เสียภาษี, ชื่อสาขา, เลขที่สาขาเพิ่ม

2.5 เลขผู้เสียภาษี :