วิธีดูข้อมูลในหน้ารายงานสินค้า

รายงานแสดงมูลค่าสินค้าทั้งหมดของร้าน  โดยสามารถดูได้ว่าร้านค้ามีมูลค่าสินค้ารวมทั้งหมดเท่าไร และยังสามารถดูสินค้าจม (สินค้าที่ขายไม่ได้), สินค้าใกล้หมด หรือ Lot สินค้าที่ใกล้หมดอายุ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ สามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็น Excel เพื่อดูรายละเอียดได้ โดยรายงานสินค้ามีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. สรุปมูลค่าสินค้าทั้งหมด  

มูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมดของร้านค้า โดยนำต้นทุนสินค้ามาคำนวณกับจำนวนสินค้าคงเหลือในระบบ โดยหากต้องการดูมูลค่าสินค้ารวมทุกคลัง หรือแยกรายคลัง สามารถ export excel มาตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดได้ 

 

 

 

1.1 การคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

อ้างอิงการคำนวณตามการตั้งค่าในระบบ โดยสามารถตรวจสอบการตั้งค่าได้ดังนี้ 

  1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” >> เลือก “บริษัทร้านค้า” >> เลือก “ตั้งค่าโปรแกรม” >> เลือก “มูลค่าสินค้าคงเหลือ”

 

 

โดยสามารถคำนวณได้ 2 แบบดังนี้  

  1. อ้างอิงจากราคาทุนเฉลี่ย : ราคาในรายการซื้อสินค้า หรือราคาจากรายการปรับจำนวนสินค้ามาหารค่าเฉลี่ยกับจำนวนสินค้าที่มี (ไม่ใช่ต้นทุนเฉลี่ยที่แสดงในหน้าสินค้า)
  2. อ้างอิงจากราคาซื้อ : ราคาซื้อที่ลงในหน้าสินค้า

 

1.2 การ Export มูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งหมด  

กรณีร้านค้าต้องการดูข้อมูลมูลค่า หรือจำนวนสินค้ารายคลังอย่างละเอียด สามารถกด export excel เพื่อ download ข้อมูลมูลค่าสินค้า และจำนวนสินค้าทั้งหมด ซึ่งการ export ส่วนนี้สามารถเลือกดูมูลค่าสินค้าย้อนหลังตามวันที่ที่ต้องการได้ 

 

 

ตัวอย่างข้อมูล excel มูลค่าสินค้าทั้งหมด 

 

 

2. มูลค่าสินค้าคงเหลือรายคลัง และรายหมวดหมู่ 

แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือของแต่ละคลังหรือแต่ละหมวดหมู่สินค้า 

 

 

 

3. สินค้าจม 

แสดงรายการสินค้าที่ไม่มีการขายตามช่วงเวลาที่เลือก โดยสามารถเลือกดูย้อนหลังได้สูงสุด 1 ปี 

4. สินค้าใกล้หมดและสินค้าหมด 

แสดงรายการสินค้าที่ใกล้หมด หรือสินค้าที่หมดแล้ว โดยสามารถเลือกดูทุกคลัง หรือตามคลังสินค้าที่ต้องการได้ 

 

 

5. ล็อตใกล้หมดอายุ 

แสดงรายการสินค้า ที่มีล็อตใกล้หมดอายุหรือหมดอายุไปแล้ว (หากร้านค้ามีการใช้งานฟีเจอร์ล็อต/ วันหมดอายุ) และสามารถเลือกคลังที่ต้องการดูข้อมูลได้ 

 

 

โดยสามารถตั้งค่าล็อตหรือวันหมดอายุของสินค้าได้ ดังนี้ 

  1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า
  2. กด 3 จุด ด้านหลังสินค้า
  3. เลือก “แก้ไข” 

 

 

  1. เลือก “ตั้งค่าโปรแกรม”
  2. เลือก “ล็อต/วันหมดอายุ” ซึ่งสามารถกำหนดล็อต/วันหมดอายุอัตโนมัติ เมื่อซื้อสินค้าเข้าได้

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร 02-026-6423 

Line: @zort