Stock Card

Stock card คือ การบันทึกข้อมูลประวัติการเคลื่อนไหวของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเข้าขายออกหรือโอนสินค้าไปยังคลังต่าง ๆ ทำให้ทราบว่าสินค้านั้นมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง และปัจจุบันเหลืออยู่ที่ใดและเป็นปริมาณเท่าไหร่ ซึ่งหลายๆบริษัทต้องการใช้เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อแสดงต่อสรรพากร สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

#

วิธีสร้าง Stock Card หลายรายการในครั้งเดียว #

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า”

2. เลือกสินค้าที่ต้องการพิมพ์ Stock card (สินค้าหลายตัว)

 

 

3. กด “คำสั่ง”

4. เลือก “Export Stock Card ไฟล์ Excel”

 

 

5. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ แล้วกด “ตกลง”

 

 

วิธีสร้าง Stock Card ครั้งละ 1 รายการ #

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า”

2. กดเลือกสินค้าที่ต้องการ

 

 

3. เลือก “Export Stock Card ไฟล์ Excel”

 

 

4. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ แล้วกด “ตกลง”

 

 

5. หลังจากนั้นจะได้ข้อมูล Stock Card ในรูปแบบไฟล์ Excel

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com
Line: @zort