วิธีการนำเข้าสินค้าและแก้ไขสินค้าผ่าน Excel

การเพิ่มสินค้า และแก้ไขสินค้าด้วย Excel จะใช้สำหรับกรณีที่ร้านค้าต้องการเพิ่มและแก้ไขสินค้าครั้งละมาก ๆ พร้อมกัน ซึ่งการเพิ่มและแก้ไขสินค้าจะสามารถใช้ไฟล์ Template เดียวกันได้ ตามวิธีการ ดังนี้

 

วิธีการเพิ่มสินค้าใหม่ผ่าน Excel #

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า”

2. เลือก “นำเข้าไฟล์ Excel”

 

3. เลือกประภท “นำเข้าสินค้าใหม่”

4. Download template โดยเลือกที่ “สามารถ Download ไฟล์ template (สินค้า) ที่นี่”

 

 

5. กรณีเพิ่มสินค้าใหม่ สามารถใส่ข้อมูลสินค้าใน Template โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกคือรหัสสินค้า และชื่อสินค้า

 

 

6. สามารถใส่ข้อมูลสินค้าใน Template โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก คือ รหัสสินค้า และชื่อสินค้า

 

 

7. เมื่อกรอกข้อมูลใน Template และ Save เรียบร้อย ไปที่หน้าสินค้า กด Choose File >>> เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดเข้าระบบ

8. กด “บันทึก”

 

 

*โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกใน template คือ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า และข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ส่วนข้อมูลใดที่ไม่ต้องการแก้ไขสามารถเว้นว่างไว้ได้*

 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า”

2. กดปุ่ม “Export Excel” ด้านล่าง

 

 

3. สามารถนำข้อมูลสินค้าจากไฟล์ที่ Export มาใส่ใน Template เพิ่มสินค้าได้ โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกคือ รหัสสินค้า และ ชื่อสินค้า (กรณีต้องการแก้ไขชื่อ สามารถเปลี่ยนชื่อได้เลย)

 

 

4. เมื่อแก้ไขข้อมูลใน Template และ Save เรียบร้อย ไปที่หน้าสินค้า กด Choose File >>> เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดเข้าระบบ

5. กด “บันทึก”

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: [email protected]

Line: @zort