การรับคืนสินค้า

วิธีการรับคืนสินค้าจากลูกค้า อาจจะเพราะว่า ส่งสินค้าผิด ลูกค้าไม่พึงพอใจ หรือสินค้าชำรุด สามารถทำได้ ดังนี้

1.) ไปที่ รายการขาย คลิก ดูรายการขาย #

2.) เลือก รายการขายที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า #

 

3.) ไปที่ คำสั่ง คลิก รับคืนสินค้าเข้า #

 

 

4.) เลือก สินค้าที่ต้องการคืน และจำนวนที่คืน #

 

#

5.) กด บันทึก #

 

 

หลังจากบันทึกรายการรับคืนแล้ว สามารถเข้าไปดูรายการได้ที่เมนูรายการขาย แล้วไปที่ รับคืนสินค้า #

 

       การคืนสินค้าไปยังร้านค้าที่ขายสินค้าให้เราก็สามารถทำได้โดยวิธีการแบบเดียวกัน แต่เปลี่ยนจากการเลือกรายการขายเป็นรายการซื้อที่เราต้องการคืนสินค้าแทน #

1.) ไปที่ รายการซื้อ คลิก ดูรายการซื้อ #

2.) เลือก รายการซื้อที่ต้องการคืนสินค้า #

 

 

3.) ไปที่ คำสั่ง คลิก คืนสินค้าออก #

 

 

4.) เลือก สินค้าที่ต้องการคืน และจำนวนที่คืน #

 

 

5.) กด บันทึก #

 

 

หลังจากบันทึกรายการคืนสินค้าออกแล้ว สามารถเข้าไปดูรายการได้ที่เมนูรายการซื้อ แล้วไปที่ คืนสินค้า #

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล:[email protected]

Line: @zort