การทำรายการคืนสินค้า (รายการซื้อ)

การคืนสินค้าให้ supplier  #

 การคืนสินค้าไปยังร้านค้าที่ขายสินค้าให้เราก็สามารถทำได้โดยวิธีการแบบเดียวกัน แต่เปลี่ยนจากการเลือกรายการขายเป็นรายการซื้อที่เราต้องการคืนสินค้าแทน 

#

1. ไปที่เมนู “รายการซื้อ” หัวข้อ “ดูรายการซื้อ” 

2. เลือกรายการซื้อที่ต้องการคืนสินค้า 

 

3. ไปที่ “คำสั่ง”  

4. คลิก “คืนสินค้าออก” 

 

 

5. เลือกสินค้าที่ต้องการคืน และจำนวนที่คืน 

 

 

6. เลือกสถานะการโอนสินค้า แล้วเลือกคลังที่ต้องการ

7. กด “บันทึก” 

 

 

8. หลังจากบันทึกรายการคืนสินค้าออกแล้ว สามารถเข้าไปดูรายการได้ที่เมนูรายการซื้อแล้วไปที่คืนสินค้า 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล:support@zortout.com

Line: @zort