การรับคืนสินค้า

วิธีการรับคืนสินค้าจากลูกค้า อาจจะเพราะว่า ส่งสินค้าผิด ลูกค้าไม่พึงพอใจ หรือสินค้าชำรุด สามารถทำได้ ดังนี้

1.) ไปที่ รายการขาย คลิก ดูรายการขาย

2.) เลือก รายการขายที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า

 

3.) ไปที่ คำสั่ง คลิก รับคืนสินค้าเข้า

 

 

4.) เลือก สินค้าที่ต้องการคืน และจำนวนที่คืน

 

5.) กด บันทึก

 

 

หลังจากบันทึกรายการรับคืนแล้ว สามารถเข้าไปดูรายการได้ที่เมนูรายการขาย แล้วไปที่ รับคืนสินค้า

 

       การคืนสินค้าไปยังร้านค้าที่ขายสินค้าให้เราก็สามารถทำได้โดยวิธีการแบบเดียวกัน แต่เปลี่ยนจากการเลือกรายการขายเป็นรายการซื้อที่เราต้องการคืนสินค้าแทน

1.) ไปที่ รายการซื้อ คลิก ดูรายการซื้อ

2.) เลือก รายการซื้อที่ต้องการคืนสินค้า

 

 

3.) ไปที่ คำสั่ง คลิก คืนสินค้าออก

 

 

4.) เลือก สินค้าที่ต้องการคืน และจำนวนที่คืน

 

 

5.) กด บันทึก

 

 

หลังจากบันทึกรายการคืนสินค้าออกแล้ว สามารถเข้าไปดูรายการได้ที่เมนูรายการซื้อ แล้วไปที่ คืนสินค้า

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล:[email protected]

Line: @zort