วิธีการใช้งาน VAT/ NO VAT ในรายการขายจาก Marketplace

ฟังก์ชั่น VAT/ NO VAT เหมาะสำหรับธุรกิจที่จำหน่ายทั้งสินค้าที่มีภาษีและไม่มีภาษี เช่น ธุรกิจพืชผลทางการเกษตร อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง เป็นต้น สำหรับร้านค้าที่สนใจใช้งานฟังก์ชั่นดังกล่าวในรายการขายจาก Marketplace สามารถทำขั้นตอนด้านล่างได้ดังนี้

 

สำหรับวิธีการสร้างสินค้าแบบ VAT/ NO VAT สามารถทำได้ที่ : คู่มือ วิธีการสร้างสินค้าแบบ VAT/ NO VAT

หากต้องการเชื่อมต่อสต็อกสินค้ากับ Marketplace สามารถดูวิธีการแก้ไขรหัสสินค้าแต่ละช่องทางการขายได้ที่ : คู่มือ วิธีเปลี่ยน SKU บน Marketplace

สำหรับการตั้งค่าประเภทภาษีของแต่ละช่องทางการขายบนระบบ ZORT สามารถเลือกตั้งค่าได้ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่าเชื่อมต่อบริการอื่น”

2. คลิกเข้าไปในช่องทางการขายที่ต้องการ

3. ไปที่หัวข้อ “รายละเอียดการตั้งค่า” แล้วกด “แก้ไข”

 

· ตามรายการขาย >>> ประเภทภาษีจะอ้างอิงตามที่ตั้งค่าจากแพลตฟอร์มโดยตรง

· รวมภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม >>> ประเภทภาษีจะเป็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือคำนวณภาษี โดยอ้างอิงตามสินค้าที่สร้างไว้บน ZORT (หากร้านค้าจดทะเบียนบริษัท ทางเราแนะนำให้เลือกรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

ตัวอย่างหน้าตั้งค่าประเภทภาษีออเดอร์จาก Marketplace

 

 

 

1. หลังจากแก้ไขรหัสสินค้าเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์จะเข้ามาในระบบ ZORT อัตโนมัติ

 

 

2. เมื่อคลิกเข้าไปในรายการขาย จะแสดงผลข้อมูลสินค้า VAT/ NO VAT ดังนี้

 

ตัวอย่างออเดอร์จาก LAZADA

2.1 สีน้ำเงิน : สินค้าราคา >>> 261 บาท

· ส่วนลดต่อหน่วย >>> 123.06 บาท

· ราคารวม >>> 137.94 บาท

· มูลค่ารวมก่อนภาษี >>> 128.92 บาท

· ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) >>> 9.02 บาท

 

2.2 สีเขียว : สินค้าราคา >>> 261 บาท

· ส่วนลดต่อหน่วย >>> 123.05 บาท

· ราคารวม >>> 137.95 บาท

· มูลค่ารายการภาษี 0% >>> 137.95 บาท

 

2.3 สีเหลือง : สินค้าราคา >>> 261 บาท

· ส่วนลดต่อหน่วย >>> 123.04 บาท

· ราคารวม >>> 137.96 บาท

· มูลค่ารายการไม่มีภาษี >>> 137.96 บาท

 

2.4 สีส้ม : ส่วนลดที่ผู้ซื้อได้รับจาก Platform (รายได้จาก Platform) >>> 62.08 บาท

· ภาษี 7% >>> 4.06 บาท

· มูลค่ารวมก่อนภาษี >>> 58.02 บาท

 

 

 

***กรณีรายการสินค้าจากออเดอร์ Marketplace เป็นสินค้าที่ถูกสร้างไว้ในระบบก่อนที่ร้านค้าจะมีการเปิดการใช้งานฟังก์ชั่น VAT/ NO VAT ระบบจะยึดการคำนวณภาษีจากหัวข้อ “ตั้งค่าประเภทภาษี” ในหน้าการตั้งค่าช่องทางการขายนั้น ๆ เป็นหลัก เช่น

· ตั้งค่าประเภทภาษีเป็น “รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม”

· รายการสินค้าในออเดอร์จาก Marketplace จะแสดงประเภทภาษี 7% ***

ตัวอย่างการแสดงผลประเภทภาษีของออเดอร์จาก Marketplace

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line: @zort

โทร 02-026-6423