การตั้งค่าผู้ใช้งาน

ZORT ให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ของพนักงานแต่ละคนในการเข้าถึงข้อมูล เช่น คุณอยากให้พนักงานดูแลสต๊อกมาช่วยคุณทำงาน แต่คุณไม่อยากให้พนักงานดูแลสต๊อกเห็นราคาต้นทุนของคุณ ก็สามารถที่จะทำได้

การตั้งค่าผู้ใช้งานสามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอน ดังนี้

 

การเพิ่มผู้ใช้งาน #

1.) ไปที่เมนู ตั้งค่า เลือก ผู้ใช้งาน

2.) กด เพิ่มผู้ใช้งาน

 

 

3.) กรอกข้อมูล อีเมล ตั้งรหัสผ่าน ชื่อ และสิทธิ์การใช้งาน แล้วกดบันทึก

 

 

4.) จะปรากฏชื่อผู้ใช้งานตามภาพตัวอย่าง

 

 

การเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน #

1.) ไปที่เมนู ตั้งค่า เลือก สิทธิ์การใช้งาน

2.) กด เพิ่มสิทธิ์การใช้งานใหม่

 

 

3.) กรอกรายละเอียดการเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน และกดบันทึก

 

 

การแก้ไขสิทธิ์การใช้งาน #

1.) ไปที่เมนู ตั้งค่า เลือก สิทธิ์การใช้งาน

2.) สามารถกด แก้ไข หลังสิทธิ์การใช้งานที่ต้องการแก้ไข

 

 

3.) แก้ไขรายละเอียดสิทธิ์การใช้งาน และกดบันทึก

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : [email protected]

LINE : @zort