การตั้งค่าผู้ใช้งาน

ZORT ให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ของพนักงานแต่ละคนในการเข้าถึงข้อมูล เช่น คุณอยากให้พนักงานดูแลสต๊อกมาช่วยคุณทำงาน แต่คุณไม่อยากให้พนักงานดูแลสต๊อกเห็นราคาต้นทุนของคุณ ก็สามารถที่จะทำได้ ซึ่งการตั้งค่าผู้ใช้งานสามารถทำได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอน ดังนี้

 

การเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน #

***แนะนำให้ตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งานให้เรียบร้อยก่อนกดเพิ่มผู้ใช้งานเข้ามาในระบบ***

 

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “สิทธิ์การใช้งาน”

2. กด “เพิ่มสิทธิ์การใช้งานใหม่”

 

 

3. กรอกชื่อสิทธิ์ใช้งานที่ต้องการ

4. เลือกตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งานว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนใดได้บ้าง

 

 

5. กด “บันทึก”

 

 

การแก้ไขสิทธิ์การใช้งาน #

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “สิทธิ์การใช้งาน”

2. กด “แก้ไข” หลังสิทธิ์การใช้งานที่ต้องการแก้ไข

 

 

3. แก้ไขรายละเอียดสิทธิ์การใช้งานที่ต้องการ

 

 

การเพิ่มผู้ใช้งาน #

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “ผู้ใช้งาน”

2. กด “เพิ่มผู้ใช้งาน”

 

 

3. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

· อีเมล จะต้องเป็นอีเมลที่ไม่เคยใช้งาน zort มาก่อน

· รหัสผ่าน กรอกรหัสผ่านที่ต้องการ

· ยืนยันรหัสผ่าน ทำการกรอกรหัสผ่านอีกครั้ง

· ชื่อ กรอกชื่อผู้ใช้งาน

· สิทธิ์การใช้งาน เลือกสิทธิ์ที่ต้องการ

4. กด “บันทึก”

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : [email protected]

LINE : @zort