การตั้งค่าผู้ใช้งาน

ZORT ให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ของพนักงานแต่ละคนในการเข้าถึงข้อมูล เช่น คุณอยากให้พนักงานดูแลสต๊อกมาช่วยคุณทำงาน แต่คุณไม่อยากให้พนักงานดูแลสต๊อกเห็นราคาต้นทุนของคุณ ก็สามารถที่จะทำได้

การตั้งค่าผู้ใช้งานสามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอน ดังนี้

 

การเพิ่มผู้ใช้งาน

1.) ไปที่เมนู ตั้งค่า เลือก ผู้ใช้งาน

2.) กด เพิ่มผู้ใช้งาน

 

 

3.) กรอกข้อมูล อีเมล ตั้งรหัสผ่าน ชื่อ และสิทธิ์การใช้งาน แล้วกดบันทึก

 

 

4.) จะปรากฏชื่อผู้ใช้งานตามภาพตัวอย่าง

 

 

การเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน

1.) ไปที่เมนู ตั้งค่า เลือก สิทธิ์การใช้งาน

2.) กด เพิ่มสิทธิ์การใช้งานใหม่

 

 

3.) กรอกรายละเอียดการเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน และกดบันทึก

 

 

การแก้ไขสิทธิ์การใช้งาน

1.) ไปที่เมนู ตั้งค่า เลือก สิทธิ์การใช้งาน

2.) สามารถกด แก้ไข หลังสิทธิ์การใช้งานที่ต้องการแก้ไข

 

 

3.) แก้ไขรายละเอียดสิทธิ์การใช้งาน และกดบันทึก

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : [email protected]

LINE : @zort