วิธีการขายสินค้า Pre Order

การขายสินค้า Pre Order คือการขายสินค้าที่ไม่พร้อมจัดส่ง หรือร้านค้าเปิดจองสินค้าไว้ก่อน เมื่อครบระยะเวลาหรือสินค้ามาถึงคลังเรียบร้อยแล้วจึงทำการจัดส่งสินค้านั้นๆ

สำหรับร้านค้าที่มีการขายสินค้า Pre Oder นั้นอาจพบปัญหาการตั้งค่าเพื่อให้สามารถขายสินค้าได้ก่อน หรือขายสินค้าแบบไม่มีสต๊อกได้

หากร้านค้ามีการขายสินค้า Pre Oder สามารถดำเนินการสร้างรายการขายได้ 4 วิธี ดังนี้

 1. ตั้งค่าระบบให้สามารถขายสินค้าติดลบได้
 2. เพิ่มจำนวนสินค้าให้ Over Stock หรือใส่จำนวนสินค้าไว้มากกว่าความเป็นจริง
 3. แยกคลังสินค้า
 4. ตั้งค่าปิดใช้งานสินค้า

 

วิธีการที่ 1. ตั้งค่าระบบให้สามารถขายสินค้าติดลบได้

 1. ไปที่เมนูตั้งค่า
 2. เลือกบริษัท/ร้านค้า
 3. เลือกตั้งค่าโปรแกรม
 4. ติ๊กหัวข้อ สินค้าคงเหลือติดลบได้ และ สินค้าพร้อมขายติดลบได้

การตั้งค่าส่วนนี้จะให้สามารถขายสินค้าติดลบได้ เหมาะกับร้านค้าที่ขายเฉพาะหน้าร้านเท่านั้น

 

 

วิธีการที่ 2. เพิ่มจำนวนสินค้าให้ Over Stock หรือใส่จำนวนสินค้าไว้มากกว่าความเป็นจริง

โดยการเพิ่มจำนวนสินค้า ร้านค้าสามารถปรับจำนวนสินค้า หรือสร้างรายการซื้อสินค้าเข้าได้ เหมาะสำหรับร้านค้าที่ขายหน้าร้าน หรือขายใน Marketplace ต่างๆ

วิธีการปรับจำนวนสินค้า

1. ไปที่เมนูสินค้า

2. ค้นหาสินค้าที่ต้องการ

3. กด 3 จุดด้านหลังสินค้า

4. เลือกปรับจำนวนสินค้า

 

5. ใส่จำนวนที่ต้องการปรับ และเพิ่มหมายเหตุ

6. กดบันทึก

 

 

7. ระบบจะเพิ่มจำนวนสินค้าให้

 

 

8. เมื่อถึงกำหนด สินค้าเข้าจริง ร้านค้าสามารถไปที่เมนูสินค้า

9. เลือกรายการโอนสินค้า

10. ค้นหารายการปรับของสินค้าดังกล่าว

 

 

11. กดเข้าที่รายการ

12. กดปุ่มคำสั่ง

13. เลือกยกเลิกรายการ

 

 

ระบบจะยกเลิกรายการโอนสินค้า หลังจากนั้นร้านค้าสามารถทำการปรับจำนวนสินค้า ตามสินค้าที่มีการรับเข้าจริงอีกครั้ง

วิธีการสร้างรายการซื้อ

1. ไปที่เมนูรายการซื้อ

2. สร้างรายการซื้อ

3. เลือกสินค้า Pre Order และใส่จำนวนสินค้าตามต้องการ

5. กดบันทึก

 

 

 

5. เมื่อถึงกำหนด สินค้าเข้าจริง ร้านค้าสามารถไปที่รายการซื้อ >> ค้นหารายการซื้อดังกล่าว ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

  1. แก้ไขรายการซื้อ >> แก้ไขจำนวนสินค้าให้ตรงกับที่มีการรับเข้าจริง
  2. ยกเลิกรายการซื้อดังกล่าว และสร้างรายการซื้อของสินค้ารับจริงใหม่อีกครั้ง

 

วิธีการที่ 3. แยกคลังสินค้า

เป็นการแยกคลังสินค้าระหว่างสินค้าที่มีการขายปกติ และสินค้าที่มีการขาย Pre Order เหมาะสำหรับร้านค้าที่ขายหน้าร้าน หรือขายใน Marketplace ต่างๆ

โดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ไปที่เมนูสินค้า

2. เลือกคลังสินค้า/สาขา

3. กดปุ่มเพิ่มคลังสินค้า / สาขา

 

 

4. ตั้งชื่อคลังตามต้องการ

5. กดบันทึก

 

 

6. ระบบจะทำการสร้างคลังสินค้าขึ้นมาให้

 

 

7. เมื่อเพิ่มคลังแล้ว ร้านค้าสามารถใช้การปรับจำนวนสินค้า หรือการซื้อสินค้าเข้า ตามวิธีการที่ 2 ได้

 

วิธีการที่ 4. ตั้งค่าปิดใช้งานสินค้า

การปิดใช้งานสินค้า จะเป็นการปิดเพื่อเวลาสร้างรายการขายบนระบบ ZORT จะไม่สามารถเลือกสินค้าดังกล่าวได้ และเป็นการปิดการอัปเดตจำนวนสินค้าดังกล่าวขึ้น Marketplace ด้วย โดยร้านค้าสามารถตั้งค่าปิดใช้งานสินค้าบน ZORT และทำการใส่จำนวนสินค้าบน Marketplace โดยตรง วิธีการนี้จะเหมาะสำหรับร้านค้าที่ขาย Marketplace เท่านั้น

วิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนูสินค้า

2. เลือกสินค้า

3. ติ๊กเลือกสินค้าที่ต้องการ

 

 

4. กดปุ่มคำสั่ง

5. เลือกปิดใช้งาน

 

 

6. พิมพ์คำว่า “confirm”

7. กดยืนยัน

 

 

 

8. ในส่วนของสินค้า จะแสดงสถานะ “ปิดใช้งาน” ขึ้นมาให้

 

 

9. เมื่อทำการปิดการใช้งานสินค้าแล้ว ร้านค้าสามารถใส่จำนวนสินค้าใน Marketplace ได้ตามต้องการ หรือสามารถใส่จำนวนสินค้ามากๆ ใน Marketplace ได้

 

 

10. การปิดใช้งานสินค้านี้ หากมีรายการขายจาก Marketplace ยังสามารถสร้างในระบบ ZORT ได้ปกติ แต่จำนวนสินค้าจาก ZORT จะไม่ได้ส่งไปที่ Marketplace

ตัวอย่างรายการขาย Lazada

 

 

ตัวอย่างสต๊อกสินค้าบน ZORT และ Lazada

บน ZORT เมื่อมีรายการขายเข้ามา สินค้าจะแสดงติดลบ

 

 

บน Lazada เมื่อมีรายการขาย สินค้าจะแสดงสต๊อกปกติ

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: [email protected]

Line: @zort