การเพิ่ม Serial Number

ร้านค้าสามารถจัดระเบียบสินค้าต่าง ๆ ในคลังสินค้าให้เป็นระบบมากขึ้นด้วยการใช้ Serial Number ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการค้นหาสินค้า ข้อมูล จัดสต๊อก และทำการซื้อขาย โดยสามารถตั้งค่าได้ง่าย ๆ บนระบบ ZORT

 

วิธีตั้งค่าใช้งาน Serial Number #

สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า”

2. คลิกเมนู คำสั่ง (จุดสามจุด) หลังรายการสินค้าที่ต้องการเพิ่ม Serial Number

3. กด “แก้ไข”

 

 

4. เลือก “ตั้งค่าโปรแกรม”

5. ติ๊กเลือก “Serial Number”

6. กด “บันทึก”

 

 

7. หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ในเมนูคำสั่งของสินค้า จะเพิ่มเมนู Serial Number ขึ้นมา

 

 

วิธีเพิ่ม Serial Number #

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า”

2. กดคำสั่ง (จุดสามจุด) หลังรายการสินค้าที่ต้องการเพิ่ม Serial Number

3. เลือกเมนู Serial Number ของรายการสินค้านั้นๆ

 

 

4. กด “เพิ่ม Serial Number”

 

Tip : สามารถเลือกเพิ่มครั้งละรหัส หรือ เพิ่มพร้อมกันหลายรหัสได้โดยการนำเข้าจากไฟล์ Excel

 

5. ใส่ Serial Number ที่ต้องการเพิ่ม

6. กด “บันทึก”

 

 

7. หลังจากนั้นจะปรากฏ Serial Number เพิ่มขึ้นมา ตามภาพตัวอย่าง

 

 

การระบุ Serial Number ในรายการขาย #

1. สร้างรายการขายสินค้าที่มี Serial Number

 

 

2. หลังจากกดบันทึกรายการขายแล้ว จะเห็น ปุ่ม SN ขึ้นมาด้านหน้ารายการสินค้า เลือก “เพิ่ม Serial Number”

 

 

3. เลือก “เพิ่มหลัง Serial Number” ที่เราต้องการ

 

 

4. หลังจากนั้นปรากฏเลข Serial Number ขึ้นมาด้านหน้ารายการสินค้า

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort