วิธีการใช้งานบริการเรียกขนส่ง Shopee Express ด้วย Shipping Point

การเรียกขนส่งด้วย Shipping Point เป็นการเรียกขนส่งบนระบบ ZORT และชำระเงินค่าส่งกับ ZORT โดยตรง ซึ่งการชำระเงินจะชำระผ่านเครดิตที่เติมผ่านหน้าระบบ ZORT หรือเรียกว่า “Shipping Point” ทำให้ร้านค้าสามารถเรียกขนส่งและชำระเงินค่าส่งได้ในเมนูเดียว

 

เงื่อนไขทั่วไป

1. 1 กิโลกรัม ราคาเริ่มต้น 18 บาท

2. ค่าพื้นที่ห่างไกลบวกเพิ่ม 50 บาท

3. ขนส่งจะเข้ารับเป็นบางพื้นที่ (ระบบจะขึ้นแจ้งเตือนให้ว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่ขนส่งไม่เข้ารับ)

 

ตัวอย่างแจ้งเตือน

 

 

4. ตัดรอบเข้ารับ 11.00 น.

5. COD ไม่มีขั้นต่ำ สูงสุด 36000 บาท

6. ค่าธรรมเนียม COD 2.14 %

7. รอบการโอนเงิน COD จะโอนหลังจากลูกค้าเซ็นรับพัสดุ 1-2 วันทำการ

8. ระบบจะโอนเงิน COD จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

การใช้งานบริการเรียกขนส่ง Shopee Express สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1) กรณีเรียกขนส่งแบบไม่ได้เก็บเงินปลายทาง (COD)

2) กรณีเรียกขนส่งแบบเก็บเงินปลายทาง (COD)

 

1) กรณีเรียกขนส่งแบบไม่ได้เก็บเงินปลายทาง (COD)

 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2. เลือกออเดอร์ที่ต้องการ

3. คลิก “บริการส่งสินค้า”

4. เลือก “แยกรายการ” หรือ “รวมรายการ”

 

 

5. ไปที่หัวข้อ “Shipping Point” เลือกขนส่ง “Shopee Express”

6. เลือกน้ำหนักและขนาดของพัสดุ แนะนำให้เลือกข้อมูลที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักและขนาดพัสดุมากที่สุด เนื่องจากจะมีผลกับการหักพอยท์ตอนเรียกขนส่ง (หากตอนสร้างสินค้า ผู้ใช้งานระบุน้ำหนักและขนาดเอาไว้แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงที่หน้าเรียกขนส่งให้อัตโนมัติ)

7. หากพัสดุมีน้ำหนักและขนาดเท่ากันทุกออเดอร์ สามารถคลิกที่ปุ่ม “กำหนดขนาดและน้ำหนักพัสดุทั้งหมด” เพื่อกรอกข้อมูลในครั้งเดียวได้เลย

8. ตรวจสอบที่อยู่ผู้ส่ง – ผู้รับให้เรียบร้อย (โดยข้อมูลที่อยู่จะอ้างอิงตามขนส่ง Shopee Express) จากนั้นกดปุ่ม “ต่อไป”

 

 

 

9. ระบบจะแสดงจำนวนพอยท์ที่จะถูกหัก โดยระบบจะประมาณการตามน้ำหนักและขนาดที่เลือกไว้

10. คลิก “ยืนยันการเรียกขนส่ง”

 

 

11. ระบบจะแสดงใบแปะกล่องขึ้นมาตามตัวอย่างด้านล่าง

 

 

2) กรณีเรียกขนส่งแบบเก็บเงินปลายทาง (COD)

 

1. ไปที่หัวข้อ “Shipping Point” เลือกขนส่ง “Shopee Express”

2. ติ๊กเลือก “บริการเก็บเงินปลายทาง”

3. เลือกน้ำหนักและขนาดของพัสดุ

4. กดปุ่ม “ต่อไป”

 

 

5. ระบบจะแสดงจำนวนพอยท์ที่จะถูกหักโดยประมาณการตามน้ำหนักและขนาดที่เลือกไว้

6. คลิก “ยืนยันการเรียกขนส่ง”

 

 

7. ระบบจะแสดงใบแปะกล่องขึ้นมาตามตัวอย่างด้านล่าง โดยจะมีข้อความระบุว่าเป็นออเดอร์ COD ให้ด้วย

 

 

8. เมื่อกลับไปที่หน้าดูรายการขาย ออเดอร์ดังกล่าวจะติดแท็ก “COD” ด้วยเช่นกัน

 

 

การใช้งานบริการเรียกขนส่ง Shopee Express กรณีพื้นที่จัดส่งพิเศษ

 

กรณีที่อยู่ผู้รับเป็นพื้นที่ห่างไกล

ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ของผู้รับ คือ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95120 ซึ่งจัดอยู่ในเงื่อนไขพื้นที่ห่างไกล ระบบมีการตัดพอยท์เพิ่มจำนวน 50 พอยท์ และจะมีแจ้งเตือนระบุว่าที่อยู่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ห่างไกลในหน้าเรียกขนส่งด้วย

 

 

การยกเลิกการเรียกขนส่ง Shopee Express (กรณี Shipping Point)

สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

 

วิธีที่ 1

1. ไปที่เมนู “รายการขาย หัวข้อ “บริการส่งสินค้า”

2. คลิกที่เลขพัสดุที่ต้องการกดยกเลิกการจัดส่ง

 

 

3. คลิกที่ปุ่ม “คำสั่ง”

4. เลือก “ยกเลิกรายการส่งสินค้าทั้งหมด”

 

 

5. กด “ยืนยัน” เพื่อยกเลิกการส่งสินค้า (หากชําระค่าจัดส่งแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ และกรณีชําระด้วย Shipping Point ระบบจะทําการคืน Point ภายใน 7 วัน)

 

 

6. ระบบจะเปลี่ยนสถานะจาก “รอเข้ารับสินค้า” เป็น “ยกเลิกการส่งสินค้า”

 

 

ตัวอย่างออเดอร์ในหน้ารายการขายที่ถูกปรับสถานะเป็นยกเลิกการส่ง

 

 

วิธีที่ 2

1. ไปที่เมนู “รายการขาย หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2. คลิกที่เลขพัสดุที่ต้องการกดยกเลิกการจัดส่ง

3. คลิกที่ปุ่ม “บริการส่งสินค้า”

4. เลือก “ยกเลิกบริการขนส่ง”

 

 

5. กด “ยืนยัน” เพื่อยกเลิกการส่งสินค้า (หากชําระค่าจัดส่งแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ และกรณีชําระด้วย Shipping Point ระบบจะทําการคืน Point ภายใน 7 วัน)

 

 

6. ระบบจะเปลี่ยนสถานะจาก “รอส่ง” เป็น “ยกเลิกการส่ง”

 

 

เพียงเท่านี้ร้านค้าก็สามารถเรียกขนส่ง Shopee Express แบบ Shipping Point ได้แล้ว

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 02-026-6423

Line: @zort