การจัดการเอกสารขั้นสูง (Advance Document)

เป็นการใช้งานสำหรับการพิมพ์เอกสาร และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ในระบบอัตโนมัติ 

  

วิธีการใช้งาน 

1. สร้างรายการขาย >> กดบันทึกรายการ

2. โดยระบบจะสามารถสร้างเอกสารได้ดังนี้

  • กรณีรายการขายมีการชำระเงินก่อน >> ระบบจะทำการออกใบเสร็จรับเงินให้ก่อน แล้วเมื่อมีการส่งสินค้า ระบบจึงจะออกใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี เช่น ลูกค้าสั่งสินค้าและชำระเงินเข้ามาแล้ว สถานะจากรอชำระเปลี่ยนเป็นชำระครบ ระบบจะออกใบเสร็จรับเงินให้ และเมื่อร้านค้าส่งสินค้าให้กับขนส่งแล้ว สถานะรอโอนเปลี่ยนเป็นสำเร็จ ระบบจะออกใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีให้ 
  • กรณีรายการขายมีการส่งสินค้าก่อน >> ระบบจะทำการออกใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี จากนั้นเมื่อมีการชำระเงิน ระบบจึงจะออกใบเสร็จรับเงิน เช่น ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าต้องการชำระเงินภายหลังและให้ทางร้านค้าส่งสินค้ามาให้ก่อน เมื่อทางร้านค้าส่งสินค้าให้กับทางขนส่งแล้วสถานะรอโอนเปลี่ยนเป็นสำเร็จ ระบบจะออกใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีให้ และเมื่อลูกค้าชำระเงินให้เรียบร้อยแล้ว สถานะจากรอชำระเปลี่ยนเป็นชำระครบ ระบบจะออกใบเสร็จรับเงินให้ 

 

 

 

 

วิธีการตรวจสอบเอกสาร 

เมื่อระบบพิมพ์เอกสาร และจัดเก็บให้เรียบร้อย สามารถตรวจสอบเอกสารได้ดังนี้ 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2. เลือกรายการขายที่ต้องการ

 

 

3. คลิกที่ปุ่มเอกสารมุมซ้ายด้านบนจะมีเอกสารแสดงอยู่ 

 

 

4. ไปที่เมนูเอกสารหัวข้อเอกสารบัญชี 

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423 

อีเมล: support@zortout.com 

Line: @zort