สินค้าหลากคุณสมบัติ

“สินค้าหลากคุณสมบัติ” หรือ Variant Plugin ที่ทำให้คุณสามารถบันทึกสินค้าตามลักษณะที่แตกต่างๆกันได้แล้วแต่จะกำหนด เช่น สี ขนาด ฯลฯ  และสามารถดูข้อมูลแยกตามสินค้าหลักนั้นๆ

ขั้นตอนการเพิ่มคุณสมบัติสินค้าทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 

การเพิ่ม สินค้าหลากคุณสมบัติ ใหม่ #

1.) ไปที่เมนู สินค้า

2.) กดเพิ่มสินค้า

 

 

3.) เลือกช่อง คุณสมบัติ เป็น มีคุณสมบัติ

4.) กรอก รายละเอียดสินค้า

 

 

5.) ใส่คุณสมบัติเช่น ขนาด S,M,L สี ดำ,ขาว,เทา และบันทึก

 

 

6.) กรอก ราคาซื้อ ราคาขาย และยอดยกมาของสินค้าแต่ละตัว และกด บันทึก

 

 

7.) จะปรากฏรายการสินค้าที่หน้าสินค้า ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

 

 

การเพิ่ม สินค้าหลากคุณสมบัติ จากที่มีอยู่แล้ว #

1.) ไปที่เมนู สินค้า

2.) กดเพิ่มสินค้า

 

 

3.) เลือกช่อง คุณสมบัติ เป็น เชื่อมกับสินค้ามีคุณสมบัติ

 

 

4.) กรอกชื่อเพื่อดึงข้อมูลของสินค้าที่มีคุณสมบัติชุดเก่ามา และเพิ่ม คุณสมบัติ ที่คุณต้องการ

 

 

5.) กรอกรายละเอียดสินค้า และกด บันทึก

 

 

6.) จะปรากฏรายการสินค้าตามคุณสมบัติที่หน้าสินค้า ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

 

#

การดูข้อมูลสินค้าที่มีคุณสมบัติ #

1.) ไปที่เมนู สินค้า เลือก สินค้าหลากคุณสมบัติ

2.) เลือก สินค้าที่เราต้องการ

 

 

3.) จะปรากฏรายการสินค้าที่เราเลือกตามคุณสมบัติ ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : [email protected]

LINE : @zort