สินค้าหลากคุณสมบัติ

“สินค้าหลากคุณสมบัติ” หรือ Variant Plugin ที่ทำให้คุณสามารถบันทึกสินค้าตามลักษณะที่แตกต่าง ๆ กันได้แล้วแต่จะกำหนด เช่น สี ขนาด ฯลฯ และสามารถดูข้อมูลแยกตามสินค้าหลักนั้น ๆ

ขั้นตอนการเพิ่มคุณสมบัติสินค้าทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

 

การเพิ่มสินค้าหลากคุณสมบัติใหม่ #

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า”

2. กด “เพิ่มสินค้า”

 

 

 

3. เลือกช่อง “คุณสมบัติ” เป็น “มีคุณสมบัติ”

4. กรอก “รายละเอียดสินค้า”

 

 

 

5. ใส่คุณสมบัติ เช่น ขนาด S, M, L /สี ดำ, ขาว, เทา

6. กด “บันทึก”

 

 

7. กรอก ราคาซื้อ ราคาขาย และยอดยกมาของสินค้าแต่ละตัว

8. กด “บันทึก”

 

 

9. จะปรากฏรายการสินค้าที่หน้าสินค้า ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

 

 

 

การเพิ่ม สินค้าหลากคุณสมบัติ จากที่มีอยู่แล้ว #

 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า”

2. กด “เพิ่มสินค้า”

 

 

3. เลือกช่อง “คุณสมบัติ” เป็น “เชื่อมกับสินค้าหลากคุณสมบัติที่มีอยู่”

4. กรอกชื่อเพื่อดึงข้อมูลของสินค้าที่มีคุณสมบัติชุดเก่ามา และเพิ่มคุณสมบัติที่คุณต้องการ

 

 

5. กรอกรายละเอียดสินค้า และกด “บันทึก”

 

 

6. จะปรากฏรายการสินค้าตามคุณสมบัติที่หน้าสินค้า ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

 

 

การดูข้อมูลสินค้าที่มีคุณสมบัติ #

 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” เลือก “สินค้าหลากคุณสมบัติ”

2. เลือกสินค้าที่เราต้องการ

 

 

3. จะปรากฏรายการสินค้าที่เราเลือกตามคุณสมบัติ ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : support@zortout.com

LINE : @zort