ออกใบกำกับภาษี จากระบบZORT ง่ายนิดเดียว

การขอลดหย่อนภาษี “ช้อปช่วยชาติ” ต้องใช้ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปแบบซึ่งต้องมีข้อมูล ดังนี้

  1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” อย่างชัดเจน
  2. หมายเลขใบกำกับภาษี
  3. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
  4. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวประชาชนของลูกค้า (ผู้ซื้อ)
  5. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้าของเรา (ผู้ออกใบกำกับภาษี)
  6. ชื่อสินค้า จำนวน และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
  7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT7%)

ทั้งหมดนี้จัดการได้ง่ายๆ ด้วย ZORT ! เพียง 4 ขั้นตอน #

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]m

Line: @zort

Line: @zort