วิธีการออกใบกำกับภาษีรายการขายจากระบบ ZORT

หากทางร้านค้าต้องการพิมพ์ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลในส่วนของ 

  1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” อย่างชัดเจน 
  2. หมายเลขใบกำกับภาษี 
  3. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี 
  4. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวประชาชนของลูกค้า (ผู้ซื้อ) 
  5. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้าของเรา (ผู้ออกใบกำกับภาษี) 
  6. ชื่อสินค้า จำนวน และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ 
  7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT7%) 

สามารถจัดการได้ง่าย ๆ ด้วย ZORT! เพียง 4 ขั้นตอนดังนี้ 

 1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2. คลิกเลือกรายการขายที่ต้องการ

 

 

3. คลิก “พิมพ์เอกสาร”

4. เลือกหัวข้อ “พิมพ์เอกสาร”

 

 

5. เลือกขนาดที่ต้องการ รูปแบบใช้เป็น “ฟอร์มใบกำกับภาษี” หัวเรื่อง “ใบกำกับภาษี” หากต้องการเลือกการพิมพ์เอกสาร ตั้งค่ากำหนดหมายเลขรายการเอง หรือกำหนดวันที่ช่องลายเซ็นสามารถติ๊กเลือกได้เลย

6. กด “พิมพ์เอกสาร”

 

 

ตัวอย่างใบกำกับภาษีแบบเต็มรู 

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort

Line: @zort