ราคาตามกลุ่มลูกค้า (Tiered Pricing)

       ZORT มีส่วนต่อเติม “ราคาตามกลุ่มลูกค้า” เพื่อช่วยแยกลูกค้าเป็นกลุ่มต่างๆ และจดจำราคาสินค้าแต่ละตัวสำหรับขายให้ลูกค้าในกลุ่มนั้นๆ ได้อย่างแม่นยำ

ขั้นตอนการใช้งานส่วนต่อเติม ราคาตามกลุ่มลูกค้า สามารถทำได้ง่ายๆตามขั้นตอน ดังนี้

สร้างกลุ่มลูกค้า #

1.) ไปที่เมนู ลูกค้า/คู่ค้า เลือก กลุ่มลูกค้า

2.) กด เพิ่มกลุ่มลูกค้า

3.) ใส่ชื่อกลุ่มลูกค้า แล้วกด บันทึก

#

การปรับ ราคาขาย ของสินค้าแต่ละตัว #

1.) เลือกเมนู คำสั่ง (จุดสามจุด) หลังกลุ่มลูกค้าที่ต้องการปรับราคาขาย

2.) เลือก ราคาขายตามกลุ่ม

4.) กด ปรับ หลังรายการสินค้าที่ต้องการปรับราคาขาย

5.) กำหนดราคา แล้วกด บันทึก

จะปรากฏราคาของสินค้าแต่ละตัวตามกลุ่มลูกค้า ดังตัวอย่าง

การจัดกลุ่มลูกค้า #

1.) ไปที่เมนู ลูกค้า/คู่ค้า เลือก ผู้ติดต่อ

2.) ติ๊กเลือก หน้าชื่อลูกค้าที่ต้องการจัดกลุ่มลูกค้า

3.) ไปที่เมนู คำสั่ง เลือก จัดกลุ่มลูกค้า

4.) เลือก กลุ่มลูกค้าที่ต้องการ แล้ว กด บันทึก

หลังจากนั้น ทุกครั้งที่เราทำรายการขายออก เมื่อเรากรอกชื่อลูกค้าแต่ละคน ระบบจะดึงของมูลราคาตามกลุ่มที่ตั้งค่าไว้

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort