ราคาตามกลุ่มลูกค้า (Tiered Pricing)

       ZORT มีส่วนต่อเติม “ราคาตามกลุ่มลูกค้า” เพื่อช่วยแยกลูกค้าเป็นกลุ่มต่างๆ และจดจำราคาสินค้าแต่ละตัวสำหรับขายให้ลูกค้าในกลุ่มนั้นๆ ได้อย่างแม่นยำ

ขั้นตอนการใช้งานส่วนต่อเติม ราคาตามกลุ่มลูกค้า สามารถทำได้ง่ายๆตามขั้นตอน ดังนี้

สร้างกลุ่มลูกค้า

1.) ไปที่เมนู ลูกค้า/คู่ค้า เลือก กลุ่มลูกค้า

2.) กด เพิ่มกลุ่มลูกค้า

3.) ใส่ชื่อกลุ่มลูกค้า แล้วกด บันทึก

การปรับ ราคาขาย ของสินค้าแต่ละตัว

1.) เลือกเมนู คำสั่ง (จุดสามจุด) หลังกลุ่มลูกค้าที่ต้องการปรับราคาขาย

2.) เลือก ราคาขายตามกลุ่ม

4.) กด ปรับ หลังรายการสินค้าที่ต้องการปรับราคาขาย

5.) กำหนดราคา แล้วกด บันทึก

จะปรากฏราคาของสินค้าแต่ละตัวตามกลุ่มลูกค้า ดังตัวอย่าง

การจัดกลุ่มลูกค้า

1.) ไปที่เมนู ลูกค้า/คู่ค้า เลือก ผู้ติดต่อ

2.) ติ๊กเลือก หน้าชื่อลูกค้าที่ต้องการจัดกลุ่มลูกค้า

3.) ไปที่เมนู คำสั่ง เลือก จัดกลุ่มลูกค้า

4.) เลือก กลุ่มลูกค้าที่ต้องการ แล้ว กด บันทึก

หลังจากนั้น ทุกครั้งที่เราทำรายการขายออก เมื่อเรากรอกชื่อลูกค้าแต่ละคน ระบบจะดึงของมูลราคาตามกลุ่มที่ตั้งค่าไว้

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort