ราคาตามกลุ่มลูกค้า (Tiered Pricing)

 

ZORT มีส่วนต่อเติม “ราคาตามกลุ่มลูกค้า” เพื่อช่วยแยกลูกค้าเป็นกลุ่มต่างๆ และจดจำราคาสินค้าแต่ละตัวสำหรับขายให้ลูกค้าในกลุ่มนั้น ๆ ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งขั้นตอนการใช้งานส่วนต่อเติม ราคาตามกลุ่มลูกค้า สามารถทำได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอน ดังนี้

สร้างกลุ่มลูกค้า

  1. ไปที่เมนู “ลูกค้า/คู่ค้า” หัวข้อ “กลุ่มลูกค้า”
  2. กด “เพิ่มกลุ่มลูกค้า”

 

 

  1. ใส่ชื่อกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ และใส่ส่วนลดตั้งต้น (เมื่อลูกค้ากลุ่มนี้สั่งซื้อสินค้าเข้ามาจะได้รับส่วนลดตามที่ตั้งค่าไว้)
  2. กด “บันทึก”

 

 

การปรับราคาขายของสินค้าแต่ละตัว 

1. เลือกเมนู “คำสั่ง” (จุดสามจุด) หลังกลุ่มลูกค้าที่ต้องการปรับราคาขาย

2. เลือก “ราคาขายตามกลุ่ม”

 

 

3. กดปรับหลังรายการสินค้าที่ต้องการปรับราคาขาย 

 

 

4. เลือกประเภทราคาขาย และกำหนดราคาตามที่ต้องการ

5. กด “บันทึก”

 

 

 

6. จะปรากฏราคาของสินค้าแต่ละตัวตามกลุ่มลูกค้า  

 

 

การจัดกลุ่มลูกค้า 

  1. ไปที่เมนู “ลูกค้า/คู่ค้า” หัวข้อ “ผู้ติดต่อ”
  2. ติ๊กเลือกหน้าชื่อลูกค้าที่ต้องการจัดกลุ่มลูกค้า

 

 

  1. ไปที่เมนู “คำสั่ง” 
  2. เลือก “จัดกลุ่มลูกค้า”

 

 

  1. เลือกกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ
  2. กด “บันทึก”

 

 

หลังจากนั้น ทุกครั้งที่เราทำรายการขายออก เมื่อเรากรอกชื่อลูกค้าแต่ละคน ระบบจะดึงข้อมูลราคาตามกลุ่มที่ตั้งค่าไว้ 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort