การเพิ่มบาร์โค้ดและ QR Code

บาร์โค้ดสินค้านับว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ร้านค้าควรมี เพราะจะช่วยให้ร้านค้าขายสินค้าได้ง่ายขึ้นและจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ วันนี้ร้านค้าสามารถเพิ่มบาร์โค้ดและ QR Code ให้กับสินค้าบนระบบ ZORT ได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนดังนี้

 

วิธีเพิ่มบาร์โค้ด/QR Code #

  •  สำหรับสินค้าใหม่

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า”

2. กด “เพิ่มสินค้า”

 

 

3. ใส่เลขบาร์โค้ดลงในช่อง “รหัสคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ด”

 

 

4. กด “บันทึก”

 

 

  • สำหรับสินค้าที่มีอยู่แล้ว

1. ไปที่เมนู “สินค้า “ หัวข้อ “สินค้า”

2. คลิกเมนูคำสั่ง (จุดสามจุด) หลังรายการสินค้าที่ต้องการแก้ไข

3. เลือก “แก้ไข”

 

 

4. ไปที่หัวข้อบาร์โค้ด/ คิวอาร์โค้ด

5. กดปุ่มเพิ่ม

 

 

6. ใส่เลขบาร์โค้ดที่ต้องการ

7. กด “บันทึก”

 

 

เมื่อเพิ่มบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อมูลสินค้า พร้อมภาพบาร์โค้ดและ QR Code ตามภาพตัวอย่าง\

 

 

วิธีการพิมพ์บาร์โค้ด/QR Code หรือป้ายราคาสินค้า #

1. กด “พิมพ์เอกสาร”

 

 

2. เลือกประเภท Code และรูปแบบที่ต้องการ

3. กด “พิมพ์เอกสาร”

 

 

4. การพิมพ์ป้ายราคาหรือรายละเอียดสินค้า สามารถทำได้ ทั้งแบบย่อและแบบเต็มตามรูปด้านล่าง

  • แบบทั่วไป

 

  • แค็ตตาล็อก

 

 

  • บาร์โค้ด 2 คอลัมน์ (A4)

 

 

  • บาร์โค้ด 3 คอลัมน์ (A4)

 

 

  • บาร์โค้ด 1 คอลัมน์ (สติ๊กเกอร์ 5×3 ซม.)

 

 

  • บาร์โค้ด 3 คอลัมน์ (สติ๊กเกอร์)

 

 

  • หากเลือกประเภทเป็น QR Code จะได้การแสดงผลสำหรับพิมพ์ตามรูป

 

 

 

วิธีการค้นหาสินค้าโดยการใช้บาร์โค้ด/ QR Code #

1. ค้นหาสินค้า และ การทำรายการซื้อ-ขาย โดยการใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดหรือการพิมพ์ตัวเลขบาร์โค้ดลงไป

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort