วิธีการเรียกขนส่ง Flash Express ผ่าน ZORT

ZORT สามารถเชื่อมต่อกับ Flash Express ได้แล้ว ร้านค้าสามารถใช้บริการขนส่งพัสดุจาก Flash Express ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2. เลือกรายการขายที่ต้องการจัดส่ง

3. คลิก “บริการส่งสินค้า”

 

 

4. เลือกประเภทการจัดส่ง เป็นแบบรวมรายการ (กรณีจัดส่งที่อยู่เดียวกัน) หรือแยกรายการ (กรณีจัดส่งคนละที่อยู่)

 

 

5. กรอกข้อมูลผู้ส่ง – ผู้รับให้ครบถ้วน แล้วเลือกขนส่ง Flash Express

6. กด “ต่อไป”

 

 

7. เลือกประเภทของพัสดุที่ต้องการส่ง

8. เลือกคลังที่ต้องการตัดสต็อก

9. กด “ยืนยัน”

 

 

เมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานจาก Flash Express จะโทรเข้ามาเพื่อคอนเฟิร์มออเดอร์ และเข้ามารับพัสดุตามที่อยู่ผู้ส่งที่ระบุไว้ โดยลูกค้าต้องทำการแพ็คสินค้าให้เรียบร้อยก่อนที่พนักงานจะเข้ามารับพัสดุ

 

เมื่อพนักงาน Flash Express เข้ามารับพัสดุ พนักงานจะคีย์ข้อมูลด้วยมือถือ และทำการชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าส่งได้เลยทันที จากนั้นพนักงานจะสแกนบาร์โค้ตจากใบแปะกล่องเพื่อลงทะเบียนพัสดุเข้าสู่ระบบ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

หลังจากที่พนักงานรับพัสดุไปแล้ว สามารถทำการติดตามสถานะการขนส่งได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอน ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “บริการส่งสินค้า”

2. จะปรากฏรายการขนส่งทั้งหมด รวมถึงรายการขนส่งล่าสุดที่เราดำเนินการไป พร้อมทั้งสถานะของแต่ละรายการ

 

 

3. คลิกเลือกที่รายการขนส่งที่ต้องการจะติดตามเพื่อดูข้อมูลอย่างละเอียด

 

 

4. จะปรากฏหน้ารายการขนส่งนั้น ๆ ขึ้นมา พร้อมทั้งเลข Tracking No. และสถานะการจัดส่ง รวมถึงประวัติรายการ ตามภาพตัวอย่าง

 

 

***เงื่อนไขการใช้บริการ***

· หากทำการกดเรียกบริการขนส่งก่อนเวลา 14.00 น. พนักงานจะเข้ารับพัสดุภายในวันนั้น ๆ

· หากทำการกดเรียกบริการขนส่งหลังเวลา 14.00 น. พนักงานจะเข้ารับพัสดุในวันถัดไป

· ลูกค้าสามารถกด “ยกเลิก” รายการจากหน้าระบบ ZORT ในกรณีทีพนักงานยังไม่เข้ามารับพัสดุ แต่หากทำการยกเลิกรายการโดยที่พัสดุถึงคลังกระจายสินค้าแล้ว สินค้าจะถูกตีกลับ โดยจะหักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าบริการส่งพัสดุรายการนั้น ๆ

· หากรายการถูกยกเลิกเนื่องจากพัสดุมีปัญหาอื่น ๆ โดยไม่ตีกลับ ทาง Flash Express จะทำการติดต่อกลับหาลูกค้า เพื่อเจรจาเรื่องค่าประกันพัสดุ

· การเข้ารับพัสดุแต่ละครั้งจะต้องมีน้ำหนักไม่เกินกล่องละ 25 กก.

· หากลูกค้าทำการปริ้นท์ใบแปะพัสดุเองแล้ว พนักงานจะไม่สามารถทำการปริ้นท์ใบแปะพัสดุจากระบบได้อีก

· สามารถขอใบเสร็จหรือใบยืนยันการส่งพัสดุจากพนักงานที่เข้ารับพัสดุได้เลย

· แพ็กเกจฟรีจะไม่ครอบคลุมบริการขนส่งจาก Flash Express

· กรณีต้องการส่งของเพิ่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในระบบจะไม่สามารถทำได้ ลูกค้าจะต้องเพิ่มรายการขนส่งในระบบเท่านั้น

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: [email protected]

Line: @zort