วิธีการเรียกขนส่ง Flash Express ผ่าน ZORT

ZORT สามารถเชื่อมต่อกับ Flash Express ได้แล้ว ร้านค้าสามารถใช้บริการขนส่งพัสดุจาก Flash Express ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

รายละเอียดทั่วไป :

· รองรับบริการขนส่งเข้ารับพัสดุ (Pick up) และเก็บเงินปลายทาง (COD)

· สามารถผูก ID ขนส่งได้

· วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินกับขนส่งโดยตรง

· หมายเหตุ : ขนส่งจะจัดสรรพนักงานเข้ารับสินค้าให้ ไม่สามารถเลือกพนักงานเองได้

***รายการขายแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) สถานะการชำระเงินจะอัพเดทเป็น “ชำระครบ” เมื่อลูกค้าปลายทางชำระเงินให้กับทางขนส่งเรียบร้อยแล้ว***

 

 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2. เลือกรายการขายที่ต้องการจัดส่ง

3. คลิก “บริการส่งสินค้า”

 

 

4. เลือกประเภทการจัดส่ง เป็นแบบรวมรายการ (กรณีจัดส่งที่อยู่เดียวกัน) หรือแยกรายการ (กรณีจัดส่งคนละที่อยู่)

 

 

5. กรอกข้อมูลผู้ส่ง – ผู้รับให้ครบถ้วน แล้วเลือกขนส่ง Flash Express

6. กด “ต่อไป”

 

 

7. เลือกคลังที่ต้องการตัดสต็อก

8. กด “ยืนยันการเรียกขนส่ง”

 

9. จากนั้นระบบจะแสดงใบแปะกล่องขึ้นมา

 

 

เมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานจาก Flash Express จะโทรเข้ามาเพื่อคอนเฟิร์มออเดอร์ และเข้ามารับพัสดุตามที่อยู่ผู้ส่งที่ระบุไว้ โดยลูกค้าต้องทำการแพ็คสินค้าให้เรียบร้อยก่อนที่พนักงานจะเข้ามารับพัสดุ

 

เมื่อพนักงาน Flash Express เข้ามารับพัสดุ พนักงานจะคีย์ข้อมูลด้วยมือถือ และทำการชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าส่งได้เลยทันที จากนั้นพนักงานจะสแกนบาร์โค้ตจากใบแปะกล่องเพื่อลงทะเบียนพัสดุเข้าสู่ระบบ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

หลังจากที่พนักงานรับพัสดุไปแล้ว สามารถทำการติดตามสถานะการขนส่งได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอน ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “บริการส่งสินค้า”

2. จะปรากฏรายการขนส่งทั้งหมด รวมถึงรายการขนส่งล่าสุดที่เราดำเนินการไป พร้อมทั้งสถานะของแต่ละรายการ

 

 

3. คลิกเลือกที่รายการขนส่งที่ต้องการจะติดตามเพื่อดูข้อมูลอย่างละเอียด

 

 

4. จะปรากฏหน้ารายการขนส่งนั้น ๆ ขึ้นมา พร้อมทั้งเลข Tracking No. และสถานะการจัดส่ง รวมถึงประวัติรายการ ตามภาพตัวอย่าง

 

 

***เงื่อนไขการใช้บริการ***

· หากทำการกดเรียกบริการขนส่งก่อนเวลา 14.00 น. พนักงานจะเข้ารับพัสดุภายในวันนั้น ๆ

· หากทำการกดเรียกบริการขนส่งหลังเวลา 14.00 น. พนักงานจะเข้ารับพัสดุในวันถัดไป

· ลูกค้าสามารถกด “ยกเลิก” รายการจากหน้าระบบ ZORT ในกรณีที่พนักงานยังไม่เข้ามารับพัสดุ แต่หากทำการยกเลิกรายการโดยที่พัสดุถึงคลังกระจายสินค้าแล้ว สินค้าจะถูกตีกลับ โดยจะหักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าบริการส่งพัสดุรายการนั้น ๆ

· หากรายการถูกยกเลิกเนื่องจากพัสดุมีปัญหาอื่น ๆ โดยไม่ตีกลับ ทาง Flash Express จะทำการติดต่อกลับหาลูกค้า เพื่อเจรจาเรื่องค่าประกันพัสดุ

· การเข้ารับพัสดุแต่ละครั้งจะต้องมีน้ำหนักไม่เกินกล่องละ 25 กก.

· หากลูกค้าทำการปริ้นท์ใบแปะพัสดุเองแล้ว พนักงานจะไม่สามารถทำการปริ้นท์ใบแปะพัสดุจากระบบได้อีก

· สามารถขอใบเสร็จหรือใบยืนยันการส่งพัสดุจากพนักงานที่เข้ารับพัสดุได้เลย

· แพ็กเกจฟรีจะไม่ครอบคลุมบริการขนส่งจาก Flash Express

· กรณีต้องการส่งของเพิ่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในระบบจะไม่สามารถทำได้ ลูกค้าจะต้องเพิ่มรายการขนส่งในระบบเท่านั้น

 

การเปรียบเทียบสถานะขนส่ง Flash Express กับ ZORT

 

 

· เรียกขนส่ง : เมื่อร้านค้ามีการกดเรียกขนส่ง Flash เรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “รอส่ง”

· ขนส่งเข้ารับพัสดุ : เมื่อพนักงานขนส่งเข้ารับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ ยังคงสถานะเป็น “รอส่ง”

· กำลังนำส่ง : หากพัสดุอยู่ระหว่างการนำส่ง ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “กำลังนำส่ง”

· ส่งสินค้าสำเร็จ : เมื่อพนักงานส่งพัสดุถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “สำเร็จ” และระบบจะมีการตัดสต็อก “คงเหลือ” ทันที

· คืนสินค้า/ ยกเลิก : หากมีการยกเลิกการเรียกรถหรือคืนสินค้า ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “ยกเลิกการส่ง”

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort