วิธีจัดการสินค้า หลายบาร์โค้ด

การจัดการสินค้าหลายบาร์โค้ด เป็นเครื่องมือสำหรับร้านค้าที่ต้องการให้ตั้งค่าให้ 1 สินค้า 1 SKU สามารถใช้เลขบาร์โค้ดได้หลายๆ เลขได้

 

วิธีการใช้งาน #

1. ไปที่เมนูสินค้า >> กด 3 จุดด้านหลังสินค้า >> เลือกแก้ไข

 

 

2. เลือกแถวบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด >> กดเพิ่ม 

 

 

3. กรอกเลขบาร์โค้ดตามต้องการ หรือสามารถคัดลอกจากรหัสสินค้าได้ >> จากนั้น กดบันทึก

 

 

4. สามารถทำการลบ หรือตั้งค่าให้เลขบาร์โค้ดนั้นๆ เป็นค่าตั้งต้นได้