วิธีการสร้างสินค้าเป็นชุดแบบ VAT/ NO VAT

สำหรับร้านค้าที่ต้องการใช้งานสินค้าเป็นชุดแบบ VAT/ NO VAT บนระบบ ZORT สามารถมาตั้งค่ากำหนดการคำนวณภาษีได้ที่เมนูสินค้าเป็นชุด โดยการสร้างสินค้าเป็นชุดแบบมีภาษีและไม่มีภาษี สามารถทำได้ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้าเป็นชุด”

2. เลือก “เพิ่มสินค้าเป็นชุดใหม่”

 

 

3. กรอกชื่อสินค้า ราคาขาย กรณีจัดโปรโมชั่น สามารถกำหนดวันหมดอายุได้

4. กดปุ่ม “บันทึก”

 

 

5. เลือกสินค้าที่ต้องการนำมาจัดเป็นชุด

6. กดปุ่ม “บันทึก”

 

 

7.ไปที่หัวข้อ “ข้อมูลทั่วไป”

8. เลือกประเภทภาษีที่ต้องการ (การคำนวณภาษีจะมีผลกับสินค้าเป็นชุดนี้เท่านั้น)

· ไม่ระบุ : เมื่อสร้างรายการขาย สินค้าเป็นชุดนั้น ๆ จะแสดงข้อมูลภาษีเป็น “ไม่ระบุภาษี”

· ไม่มีภาษี : เมื่อสร้างรายการขาย สินค้าเป็นชุดนั้น ๆ จะแสดงข้อมูลภาษีเป็น “ไม่มีภาษี”

· ภาษี 7% : เมื่อสร้างรายการขาย สินค้าเป็นชุดนั้น ๆ จะแสดงข้อมูลภาษีเป็น “7%”

· ภาษี 0% : เมื่อสร้างรายการขาย สินค้าเป็นชุดนั้น ๆ จะแสดงข้อมูลภาษีเป็น “0%”

· ใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้า : หากต้องการตั้งค่าในส่วนนี้ จำเป็นต้องกำหนดประเภทภาษีสินค้าที่จะนำมาจัดชุดก่อน โดยสามารถดูวิธีการกำหนด VAT/ NO VAT ของสินค้าแต่ละ SKU ได้ที่ : วิธีการสร้างสินค้าแบบ VAT/ NO VAT

9. กดปุ่ม “บันทึก + เปิดการใช้งาน” (หากกดเปิดการใช้งานแล้ว จะแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะรหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคาขาย ประเภทภาษี และวันที่หมดอายุเท่านั้น)

 

 

 

เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถคำนวณภาษีของสินค้าเป็นชุดได้ตรงตามรูปแบบธุรกิจของทางร้านค้าแล้ว

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort