วิธีการเพิ่มสินค้าในระบบ ZORT

      เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน สิ่งแรกที่ควรทำ คือ การเพิ่มสินค้าลงในระบบ โดยการสร้างรายการสินค้าสามารถทำได้ ดังนี้

เมื่อเราเข้าระบบ ZORT ครั้งแรกหน้าร้านเราจะยังไม่มีข้อมูลสินค้าใด ๆ

 

 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวช้อ “สินค้า”

2. กด “เพิ่มสินค้าใหม่”

 

 

วิธีการเพิ่มสินค้า สามารถทำได้ 2 แบบ คือ

A เพิ่มสินค้าจากไฟล์ Excel (นำเข้าไฟล์ Excel)

B เพิ่มสินค้าครั้งละรายการ (เพิ่มสินค้าใหม่)

 

 

วิธีการเพิ่มสินค้าแต่ละแบบ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เพิ่มสินค้าจากไฟล์ Excel (นำเข้าไฟล์ Excel)

สำหรับการเพิ่มสินค้าจากไฟล์ Excel สามารถเลือกได้ 4 แบบ สามารถเลือกนำเข้าข้อมูลในส่วนที่ต้องการโดยจะต้องดาวน์โหลด template จากระบบเพื่อนำเข้าข้อมูลสินค้าตามรูปแบบที่ระบบกำหนดเท่านั้น

  • นำเข้าสินค้าใหม่: ใช้สำหรับนำข้อมูลสินค้าใหม่กรณีที่นำสินค้าเข้าเป็นครั้งแรก
  • นำเข้าสินค้าบริการใหม่: ใช้สำหรับนำข้อมูลสินค้าบริการใหม่กรณีที่นำสินค้าเข้าเป็นครั้งแรก
  • นำเข้า Serial Number ใหม่: ใช้สำหรับเพิ่มหรือเปลี่ยนข้อมูล Serial Number ให้กับสินค้าเดิมที่มีอยู่
  • นำเข้า ล็อต/วันหมดอายุ ใหม่: ใช้สำหรับเพิ่มหรือเปลี่ยน ล็อต/วันหมดอายุ ให้กับสินค้าเดิมที่มีอยู่

 

 

A คุณสมบัติ : เลือกคุณสมบัติสินค้า

B ประเภท: เลือกประเภทสินค้าที่ต้องการสร้าง

C รูปภาพ: ใส่รูปของสินค้า (ใส่ได้สูงสุด 9 รูป)

D รหัสสินค้า: กรอกรหัสสินค้าที่ต้องการหรือใช้จากที่ระบบรันให้ได้

E ชื่อสินค้า: กรอกชื่อสินค้าที่ต้องการ

F หมวดหมู่: เลือกหมวดหมู่ของสินค้า (1 สินค้าต่อ 1 หมวดหมู่)

G หน่วย: ลักษณนามของสินค้า

H รหัสคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ด: กรอกรหัสคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ดที่ต้องการ

I Tag สินค้า: ใช้สำหรับเป็น keyword ในการค้นหาสินค้า

J ราคาซื้อ: ราคาต้นทุน

K ราคาขาย: ราคาของสินค้า

L น้ำหนัก: กรอกน้ำหนักสินค้า

M ขนาด (กว้าง ยาว สูง) (ซม.) : กรอกขนาดของสินค้า

N ยอดยกมา: จำนวนสต็อกตั้งต้น

O สินค้าเข้าที่: เลือกคลังที่ต้องการนำสินค้าเข้า

 

 

เมื่อใส่ข้อมูลและกดบันทึก จะปรากฏรายการสินค้าที่เพิ่มเข้าสู่ระบบตามภาพด้านล่างนี้

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort