วิธีการเพิ่มสินค้าในระบบ ZORT

      เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน สิ่งแรกที่ควรทำ คือ การเพิ่มสินค้าลงในระบบ โดยการสร้างรายการสินค้าสามารถทำได้ ดังนี้

เมื่อเราเข้าระบบ ZORT ครั้งแรกหน้าร้านเราจะยังไม่มีข้อมูลสินค้าใด ๆ

1. ) ไปที่ เมนู สินค้า

2. ) กด เพิ่มสินค้าใหม่

วิธีการเพิ่มสินค้า สามารถทำได้ 2 แบบ คือ

  1. เพิ่มสินค้าจากไฟล์ Excel (นำเข้าไฟล์ Excel)

  1. เพิ่มสินค้าครั้งละรายการ (เพิ่มสินค้าใหม่)

วิธีการเพิ่มสินค้าแต่ละแบบ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เพิ่มสินค้าจากไฟล์ Excel (นำเข้าไฟล์ Excel)

สำหรับการเพิ่มสินค้าจากไฟล์ Excel สามารถเลือกได้ 3 แบบ สามารถเลือกนำเข้าข้อมูลในส่วนที่ต้องการโดยจะต้องดาวน์โหลด template จากระบบเพื่อนำเข้าข้อมูลสินค้าตามรูปแบบที่ระบบกำหนดเท่านั้น

  • นำเข้าสินค้าใหม่: ใช้สำหรับนำข้อมูลสินค้าใหม่กรณีที่นำสินค้าเข้าเป็นครั้งแรก
  • นำเข้า Serial Number ใหม่: ใช้สำหรับเพิ่มหรือเปลี่ยนข้อมูล Serial Number ให้กับสินค้าเดิมที่มีอยู่
  • นำเข้า ล็อต/วันหมดอายุ ใหม่: ใช้สำหรับเพิ่มหรือเปลี่ยน ล็อต/วันหมดอายุ ให้กับสินค้าเดิมที่มีอยู่

2. เพิ่มสินค้าครั้งละรายการ (เพิ่มสินค้าใหม่)

การเพิ่มสินค้าครั้งละรายการจะมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อใส่ข้อมูลและกดบันทึก จะปรากฏรายการสินค้าที่เพิ่มเข้าสู่ระบบตามภาพด้านล่างนี้

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort