วิธีออกเอกสารกรณีชำระเงินเป็นงวด (ผ่อนชำระ)

การพิมพ์เอกสารกรณีแบ่งชำระเงิน หรือชำระเงินเป็นงวด

ใช้สำหรับการแบ่งจ่ายหรือชำระเงินเป็นงวด (ผ่อนจ่ายเป็นงวด ๆ ) ส่วนใหญ่แล้วจะใช้สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปที่ต้องมีการส่งสินค้าทั้งหมดก่อน และทยอยรับเงินภายหลังตามระยะเวลาที่ผู้ขายกำหนด รวมถึงธุรกิจฝากขายที่มีการเรียกเก็บเงินเฉพาะสินค้าที่ขายได้

 

 

วิธีการพิมพ์เอกสารแบ่งชำระเงิน หรือชำระเงินเป็นงวด

1. สร้างรายการซื้อ – ขายที่ต้องการ

จากรายการขายตัวอย่าง ยอดสุทธิในรายการ 4500 บาท มีการส่งสินค้าเต็มจำนวน ซึ่งจะแบ่งชำระเงินเป็น 3 งวด งวดละ 1500 บาท

 

 

 

2. กรณีหากต้องการออกใบส่งสินค้า ยอดเต็มจำนวน ไปที่ปุ่ม “พิมพ์เอกสาร”

3. เลือก “พิมพ์เอกสาร”

 

 

4. เลือกหัวเรื่อง “ใบส่งสินค้า” หรือ “ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี” (สามารถใส่หัวข้อเอกสารตามต้องการได้)

 

 

ตัวอย่างเอกสารใบส่งสินค้า หรือใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี

 

 

5. กรณีชำระเงินงวดที่ 1 ไปที่การชำระเงิน กด “ชำระเพิ่ม”

 

 

6. ใส่ยอดเงินตามต้องการ

7. กด “ยืนยันการชำระเงิน”

 

 

8. กรณีต้องการพิมพ์เอกสาร ยอดเงินที่แบ่งชำระมา ไปที่การชำระเงิน กด “พิมพ์” ด้านหลังยอดเงินที่มีการชำระ

 

 

9. เลือกประเภทเป็น “ใบเสร็จ” หรือ “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี”

 

 

ตัวอย่างเอกสารใบเสร็จรับเงิน กรณีแบ่งชำระเงินงวดที่ 1

 

 

10. หากมีการชำระเงินเพิ่มเข้ามาในงวดที่ 2 และ 3 ตามลำดับ สามารถไปที่การชำระเงิน กด “ชำระเพิ่ม” ได้เลย

 

 

11. กรณีต้องการพิมพ์เอกสาร ยอดเงินที่แบ่งชำระมางวดที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ไปที่การชำระเงิน กด “พิมพ์” ด้านหลังยอดเงินที่มีการชำระเข้ามา

 

 

12. เลือกประเภทเป็น “ใบเสร็จ” หรือ “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” เอกสารในแต่ละรอบจะแสดงยอดคงเหลือที่ต้องชำระเงินเพิ่มตามลำดับ

 

 

ตัวอย่างเอกสารใบเสร็จรับเงิน กรณีแบ่งชำระเงินงวดที่ 2

ยอดสุทธิ (มูลค่ารวมของรายการขาย) 4900 บาท ชำระเงินงวดที่ 1 = 1500 บาท

ชำระเงินงวดที่ 2 = 1500 บาท

ยอดคงเหลือที่ต้องชำระเงินเพิ่ม = 1500

 

 

ตัวอย่างเอกสารใบเสร็จรับเงิน กรณีแบ่งชำระเงินงวดที่ 3

กรณีมีการชำระเงินงวดที่ 3 ยอด 1500 บาท ซึ่งหากรายการขายชำระเงินครบแล้ว ในเอกสารจะแสดงยอดคงเหลือที่ต้องชำระ = 0

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort