ประกาศแจ้ง มาตรการยกระดับความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า ในการบริการแก้ไขปัญหาระบบ

เนื่องจาก บริษัท ซอร์ทเอาท์ จำกัด  ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและเพื่อยกระดับมาตรฐานความมปลอดภัยให้มากขึ้น จึงขอเรียนแจ้งว่าปัจจุบันเราได้ทำการปรับขั้นตอนการเข้าถึงระบบลูกค้าของทางเจ้าหน้าที่ให้รัดกุมยิ่งขึ้นผ่านระบบ 2FA (2 Factor Authencation)
 

ในกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลของท่านเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งมานั้น ทาง ZORT ขอความร่วมมือเพื่อเป็นการยินยอมให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ โดยท่านจำเป็นต้องแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. Email ที่ท่านใช้เข้าระบบ ZORT

2. Support Key 

 

วิธีสร้างรหัส Support Key   

1. คลิกที่มุมขวาบนของหน้าระบบ บริเวณ Profile 

2. คลิกที่คำว่า Request Key 

 

 

3. ระบบจะสร้าง Support Key ขึ้นมา ให้ลูกค้าคัดลอกรหัส ไปทางเจ้าหน้าที่ 

 

 

หมายเหตุ :  

  • รหัส Support Key มีอายุการใช้งานเพียง 1 วันเท่านั้น (หรือใช้งานได้ถึงเวลา 23:59 น. ของวันที่สร้าง) 
  • ในกรณีที่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเกินเวลา 23:59 น. ของวันที่สร้างรหัส เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องติดต่อขอรหัส Support Key ใหม่กับท่านอีกครั้งในวันถัดไป 

 

* ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับ Support Key จากท่าน ทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของท่านได้ในทุกกรณี  

 

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ 

1 สิงหาคม 2566