การส่งเอกสารทาง Email ผ่านระบบ ZORT

ร้านค้าสามารถส่งต่อเอกสารสำคัญต่าง ๆ ในการซื้อขาย เช่น ใบเสนอราคา ให้กับลูกค้าผ่านช่องทาง Email โดยที่สามารถเลือกส่งผ่าน ZORT ได้เลย 

  

การส่งเอกสารเป็นอีเมลให้ลูกค้าสามารถทำได้ ดังนี้ 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2. เลือกรายการขายที่เราต้องการแล้วกดสามจุด

3.  กด “พิมพ์เอกสาร”

 

 

4. เลือกขนาดกระดาษ และหัวเรื่อง เช่น ใบเสนอราคา

5. กด “พิมพ์เอกสาร”

 

 

6. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดส่งอีเมล 

 

 

7. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ อีเมลของลูกค้า

8. หลังจากตรวจสอบรายละเอียดแล้วกด “ส่งอีเมล”

 

 

 

นอกจากนี้ เราสามารถเช็คสถานะการส่งอีเมลได้ ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2. คลิกรายการขายที่ต้องการ

 

 

3. คลิกที่ตัวเลขด้านหลังรูปกล่องจดหมาย เพื่อเช็คสถานะการส่งอีเมล 

 

 

นอกจากการส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้าทางอีเมลแล้ว ยังสามารถส่งใบเสร็จรับเงิน หรือบิลอื่นๆ ทางอีเมลตามวิธีเดียวกันนี้ 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort