การส่งเอกสารเป็น Email

ร้านค้าสามารถส่งต่อเอกสารสำคัญต่าง ๆ ในการซื้อขาย เช่น ใบเสนอราคา ให้กับลูกค้าผ่านช่องทาง Email โดยที่สามารถเลือกส่งผ่าน ZORT ได้เลย

 

การส่งเอกสารเป็นอีเมลให้ลูกค้าสามารถทำได้ ดังนี้

1.) ไปที่ รายการขาย เลือก ดูรายการขาย

2.) เลือก รายการขายที่เราต้องการจะส่งใบเสนอราคาไปให้ กด พิมพ์เอกสาร

 

 

3.) เลือก ขนาดกระดาษ และ หัวเรื่อง เช่น ใบเสนอราคา

4.) กด พิมพ์เอกสาร

 

 

5.) ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด ส่งอีเมล

 

 

6.) กรอกรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญ คือ อีเมลของลูกค้า

7.) หลังจากตรวจสอบรายละเอียดแล้ว กดส่งอีเมล

 

 

นอกจากนี้ สามารถเช็คสถานะการส่งอีเมลได้ ตามขั้นตอนดังนี้

1.) ไปที่ รายการขาย เลือก ดูรายการขาย

2.) เลือก รายการขายที่เราต้องการ

 

 

3.) คลิกที่ตัวเลขด้านหลังรูปกล่องจดหมาย เพื่อเช็คสถานะการส่งอีเมล

 

 

นอกจากการส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้าทางอีเมลแล้ว ยังสามารถส่งใบเสร็จรับเงิน หรือบิลอื่นๆ ทางอีเมลตามวิธีเดียวกันนี้

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort