วิธีออกเอกสารใบวางบิล

สำหรับร้านค้าที่ต้องการออกเอกสารเพื่อแจ้งยอดชำระเงินให้กับลูกค้าคนเดียวกัน แต่มียอดค้างชำระหลายรายการ หากออกเอกสารแยกทีละรายการอาจทำให้เพิ่มขั้นตอนการทำงานหรือเกิดการตกหล่นได้ ปัจจุบันระบบ ZORT สามารถออกเอกสารใบวางบิลที่รวบรวมรายการค้างชำระของลูกค้าที่มีข้อมูลตรงกันได้ในหน้าเดียว ขั้นตอนออกเอกสารใบวางบิลสามารถทำตามได้ง่าย ๆ ดังนี้

 

เงื่อนไขในการออกเอกสารใบวางบิล

1. รายการที่จะนำมารวมในใบวางบิล จะต้องกำหนดการคำนวณภาษีเป็นรูปแบบเดียวกัน

2. ชื่อลูกค้าแต่ละรายการที่จะนำมารวมในใบวางบิล จะต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น

 

ใบวางบิล (Billing Note) เป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ทำออกมาเพื่อแจ้งยอดชำระให้ลูกค้าได้ทราบจำนวนเงินที่ต้องชำระราคาสินค้าหรือบริการตามวันที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง

 

วิธีการพิมพ์ใบวางบิล

 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2. เลือกรายการขายที่ต้องการ

3. คลิก “พิมพ์เอกสาร”

4. เลือก “พิมพ์ใบวางบิล”

 

 

5. ระบบแสดง Popup การพิมพ์เอกสาร โดยสามารถเลือกข้อมูลได้ดังนี้

  • A. ขนาด : A4
  • B. หัวเรื่อง : ใบวางบิล
  • C. หมายเลขรายการ และแก้ไขคำนำหน้าเอกสาร : เป็นการกำหนดคำนำหน้า และเลขที่เอกสารวางบิล
  • D. วันที่เอกสาร : วันที่ที่มีการออกเอกสาร
  • E. วันที่ครบกำหนด : วันที่ครบกำหนดชำระเงิน

6. เมื่อเลือกข้อมูลครบถ้วน กด “พิมพ์เอกสาร”

 

ตัวอย่างเอกสารใบวางบิล 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: [email protected]

Line: @zort