Shipping VS ZORT Status

สำหรับร้านค้าที่ประสบปัญหาจัดส่งสินค้าไปแล้วแต่ไม่ทราบว่าสถานะสินค้าต่าง ๆ บนระบบ ZORT จะแสดงผลอย่างไร เมื่ออ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจริงของแต่ละขนส่ง เช่น ขนส่งเข้ารับสินค้าไปแล้วในระบบจะขึ้นเป็นสถานะ “รอส่ง” หรือ “สำเร็จ” ทำให้หลาย ๆ ท่านเกิดความสงสัยและสับสนได้ ซึ่งบทความนี้จะเป็นการเปรียบเทียบสถานะขนส่งและระบบ ZORT ให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

ขนส่งที่รองรับบนระบบ ZORT

 

ปัจจุบันระบบ ZORT จะรองรับอยู่ 5 ขนส่ง ได้แก่ Flash Express, J&T Express, Kerry Express, ไปรษณีย์ไทย และ Shopee Express ซึ่งแต่ละขนส่งจะมีรายละเอียดและอัพเดทสถานะต่างกันอย่างไร สามารถตามไปดูกันได้เลย!

 

1. Flash Express

รายละเอียดทั่วไป :

· รองรับบริการขนส่งเข้ารับพัสดุ (Pick up) และเก็บเงินปลายทาง (COD)

· สามารถผูก ID ขนส่งได้

· วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินกับขนส่งโดยตรง

· หมายเหตุ : งานจะผูกพนักงานเข้ารับสินค้า

***รายการขายแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) สถานะการชำระเงินจะอัพเดทเป็น “ชำระครบ” เมื่อลูกค้าปลายทางชำระเงินให้กับทางขนส่งเรียบร้อยแล้ว***

 

การเปรียบเทียบสถานะขนส่ง Flash Express กับ ZORT

 

 

· เรียกขนส่ง : เมื่อร้านค้ามีการกดเรียกขนส่ง Flash เรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “รอส่ง”

· ขนส่งเข้ารับพัสดุ : เมื่อพนักงานขนส่งเข้ารับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ ยังคงสถานะเป็น “รอส่ง”

· กำลังนำส่ง : หากพัสดุอยู่ระหว่างการนำส่ง ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “กำลังนำส่ง”

· สิ่งสินค้าสำเร็จ : เมื่อพนักงานส่งพัสดุถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “สำเร็จ” และระบบจะมีการตัดสต็อก “คงเหลือ” ทันที

· คืนสินค้า/ ยกเลิก : หากมีการยกเลิกการเรียกรถหรือคืนสินค้า ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “ยกเลิกการส่ง”

 

2. J&T Express

รายละเอียดทั่วไป :

· รองรับบริการขนส่งเข้ารับพัสดุ (Pick up), นำส่งที่สาขา (Drop off) และเก็บเงินปลายทาง (COD)

· กรอกน้ำหนักสินค้าก่อนกดเรียกขนส่ง

· ต้องลงทะเบียนก่อนใช้งาน

· วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินกับขนส่งโดยตรง

· หมายเหตุ : งานจะผูกกับสาขาที่สมัครโดยตรง ไม่สามารถส่งพัสดุต่างสาขาได้

***รายการขายแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) สถานะการชำระเงินจะอัพเดทเป็น “ชำระครบ” เมื่อลูกค้าปลายทางชำระเงินให้กับทางขนส่งเรียบร้อยแล้ว***

 

การเปรียบเทียบสถานะขนส่ง J&T Express กับ ZORT

 

 

 

· เรียกขนส่ง : เมื่อร้านค้ามีการกดเรียกขนส่งเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “รอส่ง”

· ขนส่งเข้ารับพัสดุ : เมื่อพนักงานขนส่งเข้ารับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “กำลังนำส่ง”

· กำลังนำส่ง : หากพัสดุอยู่ระหว่างการนำส่ง ออเดอร์นั้น ๆ ยังคงสถานะเป็น “กำลังนำส่ง”

· สิ่งสินค้าสำเร็จ : เมื่อพนักงานส่งพัสดุถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “สำเร็จ” และระบบจะมีการตัดสต็อก “คงเหลือ” ทันที

· คืนสินค้า/ ยกเลิก : หากมีการยกเลิกการเรียกรถหรือคืนสินค้า ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “ยกเลิกการส่ง”

 

3. Kerry Express

รายละเอียดทั่วไป :

· รองรับบริการนำส่งที่สาขา (Drop off) และเก็บเงินปลายทาง (COD)

· วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินกับขนส่งโดยตรง

· หมายเหตุ : ส่งพัสดุที่สาขาใดก็ได้

***รายการขายแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) สถานะการชำระเงินจะอัพเดทเป็น “ชำระครบ” เมื่อลูกค้าปลายทางชำระเงินให้กับทางขนส่งเรียบร้อยแล้ว***

 

การเปรียบเทียบสถานะขนส่ง Kerry Express กับ ZORT

 

 

· เรียกขนส่ง : เมื่อร้านค้ามีการกดเรียกขนส่งเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “รอส่ง”

· ขนส่งเข้ารับพัสดุ : เมื่อพนักงานขนส่งเข้ารับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “กำลังนำส่ง”

· กำลังนำส่ง : หากพัสดุอยู่ระหว่างการนำส่ง ออเดอร์นั้น ๆ ยังคงสถานะเป็น “กำลังนำส่ง”

· สิ่งสินค้าสำเร็จ : เมื่อพนักงานส่งพัสดุถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “สำเร็จ” และระบบจะมีการตัดสต็อก “คงเหลือ” ทันที

· คืนสินค้า/ ยกเลิก : หากมีการยกเลิกการเรียกรถหรือคืนสินค้า ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “ยกเลิกการส่ง”

 

 

4. ไปรษณีย์ไทย EMS

รายละเอียดทั่วไป :

· รองรับบริการนำส่งที่สาขา (Drop off)

· กรอกน้ำหนักสินค้าก่อนกดเรียกขนส่ง

· แสดงราคาขนส่งบนหน้าระบบ

· วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินกับขนส่งโดยตรง

· หมายเหตุ : ส่งพัสดุที่สาขาใดก็ได้

 

การเปรียบเทียบสถานะขนส่ง ไปรษณีย์ไทย กับ ZORT

 

 

· เรียกขนส่ง : เมื่อร้านค้ามีการกดเรียกขนส่งและชำระเงินค่าส่งเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “รอส่ง”

· ขนส่งเข้ารับพัสดุ : เมื่อพนักงานขนส่งเข้ารับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ ยังคงสถานะเป็น “รอส่ง”

· กำลังนำส่ง : หากพัสดุอยู่ระหว่างการนำส่ง ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “กำลังนำส่ง”

· สิ่งสินค้าสำเร็จ : เมื่อพนักงานส่งพัสดุถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “สำเร็จ” และระบบจะมีการตัดสต็อก “คงเหลือ” ทันที

· คืนสินค้า/ ยกเลิก : หากมีการยกเลิกการเรียกรถหรือคืนสินค้า ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “ยกเลิกการส่ง”

 

5. Shopee Express

รายละเอียดทั่วไป :

· รองรับบริการขนส่งเข้ารับพัสดุ (Pick up) และเก็บเงินปลายทาง (COD)

· สามารถเลือกเวลาเข้ารับได้

· ต้องลงทะเบียนก่อนใช้งาน

· สามารถผูก ID ขนส่งได้

· วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินกับขนส่งโดยตรง

· หมายเหตุ : ส่งพัสดุที่สาขาใดก็ได้

***รายการขายแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) สถานะการชำระเงินจะอัพเดทเป็น “ชำระครบ” เมื่อลูกค้าปลายทางชำระเงินให้กับทางขนส่งเรียบร้อยแล้ว***

 

การเปรียบเทียบสถานะขนส่ง Shopee Express กับ ZORT

 

 

· เรียกขนส่ง : เมื่อร้านค้ามีการกดเรียกขนส่งเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “รอส่ง”

· ขนส่งเข้ารับพัสดุ : เมื่อพนักงานขนส่งเข้ารับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ ยังคงสถานะเป็น “รอส่ง”

· กำลังนำส่ง : หากพัสดุอยู่ระหว่างการนำส่ง ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “กำลังนำส่ง”

· สิ่งสินค้าสำเร็จ : เมื่อพนักงานส่งพัสดุถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “สำเร็จ” และระบบจะมีการตัดสต็อก “คงเหลือ” ทันที

· คืนสินค้า/ ยกเลิก : หากมีการยกเลิกการเรียกรถหรือคืนสินค้า ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “ยกเลิกการส่ง”

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 02-026-6423

Line: @zort