ดูการเปลี่ยนแปลงของรายการซื้อ/ขายในหนึ่งคลิก

ร้านค้าสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของรายการซื้อและรายการขายแต่ละรายการของร้านค้าได้ ตามขั้นตอนดังนี้

1.) เลือกรายการซื้อ/ขายที่เราต้องการ

 

2.) คลิกที่ปุ่ม ดูกิจกรรมของรายการ บริเวณด้านล่างสุดของรายการนั้น ๆ

 

3.) จะปรากฏรายการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของรายการซื้อ/ขายนั้น ๆ ให้เราติดตามดูสถานะของรายการได้ทุกขั้นตอน