การดูกิจกรรมรายการซื้อ รายการขาย (การดูประวัติการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการ)

ร้านค้าสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของรายการซื้อและรายการขายแต่ละรายการของร้านค้าได้ ตามขั้นตอนดังนี้

 

1. ไปที่เมนู “รายการซื้อ/ขาย” หัวข้อ “ดูรายการซื้อ/ขาย”

2. เลือกรายการซื้อ/ขายที่เราต้องการ

 

 

3. คลิกที่ปุ่ม “ดูกิจกรรมของรายการ”

 

 

4. จะปรากฏรายการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของรายการซื้อ/ขายนั้น ๆ ให้เราติดตามดูสถานะของรายการได้ทุกขั้นตอน

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort