การตั้งค่าบริษัท/ร้านค้า : ตั้งค่าการตรวจสอบสลิปอัตโนมัติ

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “บริษัท/ร้านค้า”

2. เลือกหัวข้อ “ตั้งค่าการตรวจสอบสลิปอัตโนมัติ”

 

ตั้งค่าการตรวจสอบสลิปอัตโนมัติ ระบบ Verify Slip มีฟั่งก์ชั่นให้สามารถเข้าไปเปิด – ปิด การใช้งานระบบบางส่วนได้อย่างอิสระ โดยสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ตามวิธีการ ดังนี้

A. ตั้งค่าพื้นฐาน Verify slip

· เปิด-ปิดการใช้งานตรวจสลิปอัตโนมัติ

· เลือกจุดที่ต้องการVerify Slip โดยสามารถเลือกได้ 2 จุด คือ

1. เปิด-ปิดการใช้งานตรวจสลิปอัตโนมัติฝั่งผู้ซื้อ

2. เปิด-ปิดการใช้งานตรวจสลิปอัตโนมัติฝั่งผู้ขาย

· เปิด-ปิดอีเมลแจ้งเตือนการตรวจสอบ : เปิด – ปิดการแจ้งเตือนการ Verify ที่มีการแจ้งไปทาง Email ของร้านค้า

· เปิด-ปิดการแจ้งเตือนจำนวนเครดิตใกล้หมด

 

 

B. ตั้งค่าการ Verify Slip ขั้นสูง

· เปิด-ปิดการตั้งค่าเรื่องเวลาตรวจสอบ

· เปิด-ปิดการตั้งค่าจำนวนเงินที่ต้องการให้แจ้งเตือน Approve อีกครั้ง

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort