วิธีการตรวจสอบข้อมูลประวัติการใช้งาน Shipping Point

ประวัติการใช้งาน Shipping Point เหมาะสำหรับร้านค้าที่ต้องการทราบประวัติการเคลื่อนไหวของพอยท์ในระบบเกี่ยวกับการเติมพอยท์ไปจนถึงประวัติการหักหรือคืนพอยท์จากขนส่ง เช่น มีการหักพอยท์จากขนส่งเพิ่มไปกี่พอยท์ พนักงานเติมเงินค่าส่งเข้าไปกี่บาท หรือระบบมีการโอนพอยท์คืนเมื่อวันที่เท่าไหร่ หมายเลขพัสดุใด เป็นต้น โดยทางร้านค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนด้านล่าง ดังนี้

 

1. ไปที่ปุ่ม “Shipping Point” ด้านบนขวามือ

 

 

 

2. ระบบจะนำเข้าไปที่หน้าประวัติการใช้งาน ซึ่งแสดงข้อมูล ดังนี้

A. คงเหลือทั้งหมด : ยอดพอยท์คงเหลือ ณ ปัจจุบัน

B. ทั้งหมด : แสดงประวัติความเคลื่อนไหวพอยท์ทั้งหมดของร้านค้านั้น ๆ ดังนี้

  • การเติมพอยท์
  • การหักพอยท์
  • การคืนพอยท์

 

 

 

C. เติมพอยท์ : แสดงประวัติการเติมพอยท์ เช่น วันที่เติมพอยท์ จำนวนพอยท์ที่เติมเข้ามา เป็นต้น

 

 

 

D. หักพอยท์ : แสดงประวัติการหักพอยท์ค่าขนส่งต่าง ๆ โดยจะมี 2 กรณีดังนี้

  • กรณีกดเรียกบริการขนส่งแบบ Shipping Point ระบบมีการหักค่าส่งแบบประมาณการ ตามน้ำหนักและขนาดสินค้าที่กรอกไว้
  • กรณีขนส่งเข้ารับสินค้าแล้วมีการนำพัสดุไปชั่งน้ำหนักและวัดขนาดพัสดุตามจริงอีกครั้ง หากน้ำหนักและขนาดจริงมากกว่าจำนวนที่กรอกไว้ในระบบ ทางขนส่งจะส่งข้อมูลกลับมายัง ZORT และมีการหักพอยท์เพิ่มเติม เช่น สินค้า A ตอนเรียกขนส่งกรอกน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ระบบได้หักพอยท์ไป 20 พอยท์ เมื่อขนส่งนำพัสดุไปชั่งน้ำหนักตามจริงพบว่าสินค้า A มีน้ำหนัก 2 กิโลกรัม ร้านค้าต้องชำระค่าส่งเพิ่มอีก 20 พอยท์ เมื่อขนส่งมีการส่งข้อมูลกลับมา ระบบจะหักพอยท์เลขพัสดุดังกล่าวเพิ่มอีก 20 พอยท์ เป็นต้น

 

 

 

E. คืนพอยท์ : แสดงประวัติการคืนพอยท์ในกรณีที่ขนส่งนำพัสดุไปชั่งน้ำหนักและวัดขนาดพัสดุตามจริงอีกครั้ง หากน้ำหนักและขนาดจริงน้อยกว่าจำนวนที่กรอกไว้ในระบบ ทางขนส่งจะส่งข้อมูลกลับมายัง ZORT และดำเนินการคืนพอยท์ให้กับทางร้านค้า เช่น สินค้า B ตอนเรียกขนส่งกรอกน้ำหนัก 3 กิโลกรัม ระบบหักพอยท์ไป 40 พอยท์ เมื่อขนส่งนำพัสดุไปชั่งน้ำหนักตามจริงพบว่าสินค้า B มีน้ำหนัก 2 กิโลกรัม ร้านค้าจะต้องเสียค่าส่งจริงเพียง 30 พอยท์ เมื่อขนส่งมีการส่งข้อมูลกลับมา ระบบจะคืนพอยท์เลขพัสดุดังกล่าวให้กับทางร้านค้าจำนวน 10 พอยท์ เป็นต้น

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 02-026-6423

Line: @zort