การตั้งค่าบริษัท/ร้านค้า : บริษัท/ร้านค้า

การตั้งค่าข้อมูลบริษัทและร้านค้าหรือเปลี่ยนข้อมูล สามารถทำได้ตามวิธีดังนี้

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “บริษัท/ร้านค้า”

2. เลือกหัวข้อ “บริษัท/ ร้านค้า” อีกครั้ง

 

ตั้งค่าข้อมูลบริษัท/ร้านค้า

สำหรับกรอกข้อมูลของร้านค้า หรือบริษัท โดยข้อมูลส่วนนี้จะใช้ในการออกเอกสารต่าง ๆ และใช้เป็นที่อยู่สำหรับให้ขนส่งเข้ารับสินค้า นอกจากนี้ยังใส่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย ในหัวข้อข้อมูลติดต่อสามารถใส่เบอร์โทรศัพท์ อีเมล โทรสาร และ Website ได้

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort