การตั้งค่าบริษัท/ร้านค้า

การตั้งค่าข้อมูลบริษัทและร้านค้าหรือเปลี่ยนข้อมูล สามารถทำได้ตามวิธีดังนี้

1. ไปที่เมนู ตั้งค่า >> เลือก บริษัท/ร้านค้า

การตั้งค่าบริษัท/ร้านค้า มีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้

 1. บริษัท / ร้านค้า
 2. ตั้งค่าโปรแกรม
 3. ตั้งค่าเอกสาร
 4. ตั้งค่าช่องทางจัดส่ง
 5. ตั้งค่าช่องทางการขาย
 6. ตั้งค่า SMS
 7. ตั้งค่าการชำระเงิน
 8. ตั้งค่าการตรวจสอบสลิป
 9. อัตโนมัติ
 10. รีเซ็ตข้อมูลทั้งหมด

 

 

1. ตั้งค่าข้อมูลบริษัท/ร้านค้า

สำหรับกรอกข้อมูลของร้านค้า หรือบริษัท โดยข้อมูลส่วนนี้จะใช้ในการออกเอกสารต่างๆ

 

 

2. ตั้งค่าโปรแกรม 

การตั้งค่าส่วนต่างๆของโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

2.1 ตั้งค่าการจัดการสินค้า

2.2 ตั้งค่าการแจ้งเตือน

2.3 ตั้งค่าการคำนวณบัญชี

2.4 ตั้งค่าใบเสนอราคา

2.5 ตั้งค่าการแสดงผล

 

3. การตั้งค่าจัดการสินค้า

 

 

 1. คลังสินค้า/สาขาหลัก : ใช้สำหรับตั้งค่าคลังสินค้าหลักในระบบ  โดยสามารถเปลี่ยนได้สูงสุด 3 ครั้ง
 2. จัดการสินค้า >> สินค้าคงเหลือติดลบได้ / สินค้าพร้อมขายติดลบได้ : ใช้สำหรับตั้งค่าให้จำนวนสินค้าติดลบได้ หรือสำหรับการขายสินค้าพรีออเดอร์
 3. แก้ไขรายการที่สำเร็จได้ : ใช้ในการตั้งค่าให้สามารถแก้ไขรายการที่สำเร็จแล้วได้
 4. วันหมดอายุรายการขาย : ใช้ในการตั้งค่ากำหนดวันหมดอายุของรายการขาย หรือใส่วันที่ครบกำหนดการสั่งซื้อ


4. ตั้งค่าการแจ้งเตือน

กำหนดการแจ้งเตือนจำนวนสินค้าคงเหลือขั้นต่ำ : ซึ่งเมื่อถึงจำนวนที่ตั้งค่าไว้ ระบบจะมีแจ้งเตือน หรือเปลี่ยนสีตรงจำนวนสินค้าเป็นสีเหลือ และสีแดงตามลำดับ โดยการตั้งค่าส่วนนี้จะใช้สำหรับสินค้าทุกรายการในระบบ

 

 

 

5. ตั้งค่าการคำนวณบัญชี

กำหนดการตั้งค่าการคำนวณข้อมูลต่างๆที่ใช้ในหน้ารายงาน เช่นยอดขาย , กำไรในระบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

5.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม : กำหนดค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในรายการซื้อ – ขาย 

5.2 การคำนวณกำไรขั้นต้น : การตั้งค่าการคำนวณกำไรในระบบ โดยสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ โดยการคำนวณกำไร สามารถดูได้จากคู่มือ : วิธีดูสรุปรายงานยอดขาย

5.3 ตั้งค่าคำนวณกำไรอ้างอิงวันที่รายการ : กำหนดวันที่ที่ใช้ในการคำนวณกำไร โดยหากไม่ติ๊กเลือกระบบจะคำนวณกำไรตามวันที่ที่โอนสินค้า

5.4 การคำนวณต้นทุนสินค้า : การตั้งค่าเพื่อเลือกค่าต่างๆมาใช้ในการคำนวณต้นทุนสินค้า  และกำไรจากการขาย โดยสามารถดูวิธีการคำนวณต่างๆได้จากคู่มือ : วิธีดูสรุปรายงานยอดขาย

5.5 การคำนวณยอดขาย : การตั้งค่าเลือกสถานะ และวันที่ที่ใช้ในการคำนวณยอดขาย โดยสามารถดูการคำนวณยอดขายได้จากคู่มือ : วิธีดูสรุปรายงานยอดขาย

5.6 มูลค่าสินค้าคงเหลือ : การตั้งค่าคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือในระบบ โดยสามารถดูการคำนวณได้จากคู่มือ : วิธีดูสรุปรายงานหมวดสินค้า

 

6. ตั้งค่าใบเสนอราคา

เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั้นใบเสนอราคาที่เมนูรายการขาย

 

 

7. ตั้งค่าการแสดงผล

 

 

1. การตั้งค่าแสดงสถานะการจัดส่ง : ตั้งค่าแสดงคอลัมวันที่จัดส่งในหน้าดูรายการขาย

 

2. แสดงช่องทางการขาย : แสดงคอลั้มช่องทางการขายในหน้าดูรายการขาย

 

 

3. กำหนดล็อตอัตโนมัติ เมื่อขายสินค้าออก : เพื่อให้ระบบใส่ล็อต สินค้าให้อัตโนมัติ เมื่อมีการสร้างรายการขาย

4. รายการขายสำเร็จ เมื่อแพ็คสินค้าครบ : เปลี่ยนสถานะรายการขายเป็นสำเร็จ เมื่อมีการแพ็คสินค้า ซึ่งหากไม่ติ๊กเลือก เมื่อทำการแพ็คสินค้า สถานะรายการขายจะเปลี่ยนเป็นแพ็คแล้ว

 

 

5. อนุมัติแจ้งชำระเงินจากลูกค้าอัตโนมัติ : เมื่อลูกค้า / ผู้ซื้อ แจ้งชำระเงินผ่านลิงค์ ( share link , หน้าสั่งซื้อ , หน้า sale page) ระบบจะอนุมัติการชำระเงินทันที และสถานรายการขายเปลี่ยนเป็นชำระครบให้อัตโนมัติ ซึ่งจะไม่สามารถตรวจสอบการชำระเงินได้

6. แนบสลิป เมื่อลูกค้าแจ้งชำระเงิน : ตั้งค่าบังคับการแนบสลิป เมื่อมีการชำระเงินผ่านลิงค์  ( share link , หน้าสั่งซื้อ , หน้า sale page)

 

วิธีการตั้งค่าเอกสาร #

ไปที่เมนู ตั้งค่า >> เลือก บริษัท/ร้านค้า >> เลือก ตั้งค่าเอกสาร #

การตั้งค่าภาษี หรือหมายเลขรายการต่างๆในระบบ โดยการตั้งค่าเอกสารสามารถตั้งค่าได้ดังนี้ #

 1. เอกสาร
 2. คำนำหน้าเอกสาร
 3. คำนำหน้ารายการ
 4. คำนำหน้าอื่น
 5. ใบแปะจดหมาย/กล่อง

 

1. ตั้งค่าเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ตราประทับ : การใส่รูปตราประทับในเอกสาร (ตอนพิมพ์เอกสาร)

1.2 ประเภทภาษี : การตั้งค่าประเภทภาษี สำหรับการสร้างรายการซื้อ ขายในระบบ

1.3 สกุลเงิน : การตั้งค่าแสดงสกุลเงินในระบบ โดยในระบบมีสกุลเงินดังนี้ บาท (THB , ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) , หยวน (CNY) , รูบียะฮ์ (IDR) , ริงกิต (RM) , ดอง (VND), กีบ (LAK), เปโซ (PHP) , ดีนาร์บาห์เรน (BHD)

1.4 หมายเหตุ : การตั้งค่าหมายเหตุ ที่แสดงในรายการขาย

 

 

2. ตั้งค่าคำนำหน้าเอกสาร : ตั้งค่าคำนำหน้า หรือตัวอักษรนำหน้าเวลาพิมพ์เอกสาร โดยสามารถกำหนดคำนำหน้าได้ดังนี้

 

 

3. ตั้งค่าคำนำหน้ารายการ : ตั้งค่าคำนำหน้าหมายเลขรายการต่างๆในระบบ โดยสามารถกำหนดคำนำหน้ารายการได้ดังนี้

 

 

 

4. ตั้งค่าคำนำหน้าอื่น : ตั้งค่าคำนำหน้าข้อมูลอื่นๆในระบบ เช่นสินค้า , คลัง โดยสามารถกำหนดคำนำหน้าส่วนนี้ได้ดังนี้

 

 

5. ตั้งค่าใบแปะจดหมาย/กล่อง : การตั้งค่าแสดงหมายเหตุบนใบแปะกล่อง โดยสามารถเลือกค่าต่างๆที่ใช้แสดงได้ดังนี้

5.1 ไม่มี : ไม่แสดงหมายเหตุบนใบแปะกล่อง

5.2 รายการสินค้า : แสดงสินค้าในรายการขายบนใบแปะกล่อง

5.3 หมายเหตุของรายการขาย : แสดงหมายเหตุในรายการขายบนใบแปะกล่อง

5.4 กำหนดเอง : กำหนดแสดงหมายเลขรายหารขาย หรือ มูลค่ารายการขาย หรือชื่อลูกค้า บนใบแปะกล่อง

 

 

6. ตั้งค่าช่องทางจัดส่ง

ไปที่เมนู ตั้งค่า >> เลือก บริษัท/ร้านค้า >> เลือก ตั้งค่าช่องทางการจัดส่ง

การตั้งค่าขนส่งที่สำหรับเลือกตอนทำรายการขาย โดยสามารถตั้งค่าการคำนวณนำหนัก หรือเลือกให้ขนส่งนั้นแสดง COD

 

 

วิธีการตั้งค่าช่องทางการจัดส่ง #

1. กดเพิ่มช่องทางการจัดส่ง

 

 

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

2.1 เชื่อมขนส่ง

2.2 การแสดงผล : เลือกแสดงผลขนส่งในรายการขาย , หน้าแชร์ลิ้ง หรือหน้าสั่งซื้อสินค้า

2.3 ตั้งค่า : เลือกให้ขนส่งมี COD หรือเก็บเงินปลายทาง ( ปล. การตั้งค่าส่วนนี้เป็นการตั้งค่าการแสดงผลในรายการขายเท่านั้น ไม่มีผลต่อการเรียกขนส่งจริง )

2.4 รูปแบบการคำนวณค่าส่ง : ตั้งค่าการคำนวณค่าส่ง โดยสามารถกำหนดได้ 3 รูปแบบคือ

 

 

 • แบบคงที่ : การคำนวณแบบคงที่ คือกำหนดราคาค่าส่งเป็นราคาเดียว 

เช่นรายการขาย 1 รายการ ค่าส่งเหมา 50 บาท

 • บบตามน้ำหนัก : การคำนวณแบบตามน้ำหนัก คือกำหนดราคาค่าส่งตามน้ำหนักสินค้า โดยสามารถกำหนดน้ำหนักเริ่มต้น และบวกเพิ่มต่อกรัมไปเรื่อยๆ 
  • เช่นรายการขาย 1 รายการ มีสินค้า 5 ชิ้น น้ำหนักต่อชิ้นคือ 100 กรัม สามารถกำหนดน้ำหนักเริ่มต้นคือ 300 กรัม ค่าส่ง 40 บาท และ 100 กรัมถัดไปบวก 5 บาท
  • ค่าส่งจะคำนวณ 300 กรัมแรก 40 บาท และ 100 กรัมถัดไป +5 บาท รวมเป็นค่าส่งทั้งหมด 40 +5+5 = 50 บาท
 • แบบต่อชิ้น : การคำนวณแบบต่อชิ้นของสินค้า คือกำหนดราคาค่าส่งตามจำนวนชิ้นของสินค้าที่มีขายขายใน 1 รายการ
  • เช่นรายการขาย 1 รายการ มีสินค้า 5 ชิ้น โดยสามารถกำหนดค่าส่งเริ่มต้นที่ 40 บาท และบวกเพิ่มต่อชิ้น +5 บาท  ค่าส่งจะคำนวณ 1 ชิ้นแรก 40 บาท +4 ชิ้นถัดไปอีกชิ้นละ 5 บาท รวมค่าส่งทั้งหมด 40+5+5+5+5 = 60 บาท

 

การตั้งค่าช่องทางการขาย #

ไปที่เมนู ตั้งค่า >> เลือก บริษัท/ร้านค้า >> เลือก ตั้งค่าช่องทางการขาย

การตั้งค่าช่องทางการขาย เพื่อใช้เป็นตัวเลือกตอนสร้างรายการขาย ว่ารายการขายดังกล่าวมีการขายผ่านช่องทางใด

 

 

วิธีการสร้างช่องทางการขาย #

วิธีการสร้างช่องทางการขาย สามารถสร้างได้ 2 วิธีคือ

1. ตอนสร้างรายการขาย : ระบบจะมีให้กรอกช่องทางการขายตอนสร้างรายการขาย สามารถพิมพ์ช่องทางการขายที่ต้องการเพิ่มได้ทันที ระบบจะบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ

 

 

2. เพิ่มที่หน้าตั้งค่า : 

ไปที่เมนู ตั้งค่า >> เลือก บริษัท/ร้านค้า >> เลือก ตั้งค่าช่องทางการขาย โดยเลือกปุ่มเพิ่มช่องทางการขาย >> กรอกชื่อช่องทางการขายตามต้องการ

 

 

การตั้งค่า SMS หรือการส่งข้อความ SMS #

ไปที่เมนู ตั้งค่า >> เลือก บริษัท/ร้านค้า >>เลือก ตั้งค่า SMS

ตั้งค่า SMS เป็นการตั้งค่าชื่อ และรูปแบบข้อความในการส่ง SMS อัตโนมัติ 

หมายเหตุ* การส่ง SMS เป็นบริการเสริม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่ได้รวมอยู่ในราคาแพ็คเกจ

 

 

การเติมเครดิต SMS  #

สามารถเติมเครดิต SMS ได้ โดยกดเลือกที่ปุ่มเติมเครดิต SMS

 

 

ราคาเครดิต SMS มีดังนี้

 

วิธีการตั้งค่า SMS #

1. เปลี่ยนชื่อผู้ส่ง : การส่ง SMS จะต้องทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ส่ง เป็นชื่อของร้านค้าก่อน โดยเมื่อเริ่มใช้งานให้กดแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ส่ง

 

 

2. การตั้งค่าประเภทข้อความ : การตั้งค่าการส่งข้อความ SMS อัตโนมัติ โดยสามารถเลือกหัวข้อได้ดังนี้

2.1 ยืนยันการสั่งซื้อ : ตั้งค่าส่ง SMS เมื่อมีการสร้างรายการขาย

2.2 ยืนยันการชำระเงิน : ตั้งค่าส่ง SMS เมื่อมีการกดชำระเงิน หรือกดยืนยันการชำระเงิน

2.3 ยืนยันการส่งสินค้า : ตั้งค่าส่ง SMS เมื่อมีการใส่เลขแทร็คในรายการ และกดโอนสินค้า

2.4 แจ้งเตือนการชำระเงิน : ตั้งค่าแจ้ง SMS แจ้งเตือนการชำระเงิน เมื่อรายการขายยังไม่ได้ชำระเงินเกินจำนวนวันที่กำหนด

 

 

3. การตั้งค่าส่ง SMS ขั้นสูง : การตั้งค่าเพิ่มเติมในการส่ง SMS โดยสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ดังนี้

3.1 มูลค่ารายการมากกว่า : ตั้งค่าให้ส่ง SMS เมื่อมูลค่ารายการขายมากกว่าค่าที่กำหนดเท่านั้น

3.2 ช่องทางการขาย : ตั้งค่าให่ส่ง SMS ในทุกช่องทางการขาย หรือเฉพาะช่องทางการขายที่กำหนดเท่านั้น

3.3 คลังสินค้า/สาขา : ตั้งค่าให้ส่ง SMS ในทุกคลังสาขาที่มีการขาย หรือเฉพาะคลัง/สาขาที่กำหนดเท่านั้น

 

 

ปล. 1 ข้อความ SMS จะจำกัดจำนวนตัวอักษรอยู่ที่ 70 ตัวอักษร

หมายเหตุ

*ข้อความไม่เกิน 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 SMS

*ข้อความ 71-134 ตัวอักษร คิดเป็น 2 SMS

*ข้อความ 135-201 ตัวอักษร คิดเป็น 3 SMS

*ข้อความ 202-268 ตัวอักษร คิดเป็น 4 SMS

#

การรีเซ็ตข้อมูลทั้งหมด #

ไปที่เมนู ตั้งค่า >> เลือก บริษัท/ร้านค้า >> เลือก ตั้งค่า SMS

การลบข้อมูลต่างๆออกจากระบบ โดยข้อมูลที่ลบจะมีรายการสินค้า , ชื่อลูกค้า และรายการซื้อขาย