วิธีการเรียกขนส่ง Shopee Express

การเรียกขนส่ง Shopee Express สามารถทำได้ได้ 2 วิธีคือ

  1. เรียกที่หน้าดูรายการขาย
  2. เรียกที่หน้าบริการส่งสินค้า

 

เรียกที่หน้าดูรายการขาย #

1. ไปที่เมนู รายการขาย >> เลือก ดูรายการขาย

    1. 1 เลือกรายการขายที่ต้องการ

 

 

2. เลือก บริการส่งสินค้า >> เลือก แยกรายการ

 

 

3. กรอกข้อมูลผู้ส่ง – ผู้รับให้ครบถ้วน >>> เลือกขนส่ง Shopee Express >> กดปุ่ม ต่อไป

 

 

4. เลือกวัน เวลาเข้ารับสินค้า >> กดปุ่ม ยืนยัน

 

 

 

5. เมื่อเรียบร้อย ระบบจะขึ้น Pop up ดังกล่าวมาให้

 

 

6. จากนั้นระบบจะแสดงใบใบแปะกล่องขึ้นมา

 

 

 

เรียกที่หน้าบริการส่งสินค้า #

  1. ไปที่เมนูรายการขาย >> เลือก บริการส่งสินค้า
  2. กรอกข้อมูลผู้ส่ง – ผู้รับให้ครบถ้วน >> เลือกขนส่ง Shopee Express >> กดต่อไป