วิธีรับสินค้าเข้าด้วย Serial Number ในรายการซื้อ

สำหรับร้านค้าที่ขายสินค้าแบบมี Serial Number ในการบันทึกรายการซื้อเข้า ผู้ใช้งานสามารถบันทึก Serial Number ได้ง่ายขึ้น ใน Pop – up เดียว อีกทั้งยังรองรับการบันทึก Serial Number ผ่านเครื่อง Scanner Barcode ได้อีกด้วย โดยมีขั้นตอนการบันทึก ดังนี้

 

1. สร้างรายการซื้อสินค้าที่มี Serial Number (สินค้าที่มี SN จะแสดงโลโก้ SN ด้านหน้ารหัสสินค้า)

 

 

2. คลิกที่โลโก้ SN หน้ารหัสสินค้าเพื่อเพิ่ม Serial Number

 

 

3. สแกน Serial Number ที่ต้องการผ่านเครื่องสแกนเนอร์ หรือกรอก Serial Number จากนั้นกด Enter เพื่อกรอก Serial Number หมายเลขถัดไป (หากใช้เครื่องสแกนเนอร์จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้อัตโนมัติ)

 

 

4. เมื่อบันทึก Serial Number ครบแล้ว กด “บันทึก”

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort