วิธีการตั้งค่าภาษาที่ใช้บนสลิป

วิธีการตั้งค่า

  1. ไปที่หน้าตั้งค่าบน POS
  2. เลือกเมนูตั้งค่า >> เลือกคลัง/สาขา
  3. เลือกคลังสาขที่ต้องการ
  4. ไปที่หัวข้อ “ภาษาของสลิป” เลือกภาษาตามต้องการ

 

 

ตัวอย่างสลิปภาษาอังกฤษ

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort