การจัดหมวดหมู่ลูกค้าและคู่ค้า

       การเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละกลุ่มไว้แยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน จึงทำให้การเรียกดูข้อมูลของลูกค้าง่ายขึ้นไม่มีสับสน วิธีเพิ่มและจัดหมวดหมู่ลูกค้า สามารถทำได้ ตามขั้นตอนดังนี้

1.) ไปที่เมนู ลูกค้า/คู่ค้า เลือก ผู้ติดต่อ

2.) กด เพิ่มหมวดหมู่

#

3.) ใส่ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการแยกลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ เป็นต้น

#

เมื่อเพิ่มหมวดหมู่แล้วจะยังไม่มีลูกค้าในหมวดหมู่นี้ ซึ่งสามารถเพิ่มลูกค้าเข้าในหมวดได้ 2 วิธี คือ

  • เพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่

1.) กด เพิ่มลูกค้า/คู่ค้าใหม่

2.) กรอกข้อมูลลูกค้าที่ต้องการเพิ่ม แล้วกด บันทึก

  • เลือกจากลูกค้าที่มีข้อมูลในระบบอยู่แล้ว

1.) ไปที่เมนู ลูกค้า/คู่ค้า เลือก ผู้ติดต่อ

2.) ติ๊กเลือก หน้าชื่อลูกค้าที่ต้องการจัดหมวดหมู่

3.) ไปที่เมนู คำสั่ง เลือก เพิ่มเข้าหมวดหมู่

4.) เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ แล้วกด เพิ่ม

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]
Line: @zort