การจัดหมวดหมู่ลูกค้าและคู่ค้า

 

การเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละกลุ่มแยกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน  จึงทำให้การเรียกดูข้อมูลของลูกค้าง่ายขึ้นไม่มีสับสน วิธีเพิ่มและจัดหมวดหมู่ลูกค้า สามารถทำได้ ตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เมนู “ลูกค้า/คู่ค้า” หัวข้อ “ผู้ติดต่อ”

2. กด “เพิ่มหมวดหมู่”

 

 

3. ใส่ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการแยกลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ เป็นต้น

4. กด “เพิ่ม”

 

 

เมื่อเพิ่มหมวดหมู่แล้วจะยังไม่มีลูกค้าในหมวดหมู่นี้ ซึ่งสามารถเพิ่มลูกค้าเข้าในหมวดได้ 2 วิธี คือ 

  • เพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่

1. กด “เพิ่มลูกค้า/คู่ค้าใหม่”

 

 

2. กรอกข้อมูลลูกค้าที่ต้องการเพิ่ม

3. กด “บันทึก”

 

 

 

  • เลือกจากลูกค้าที่มีข้อมูลในระบบอยู่แล้ว 

1. ไปที่เมนู “ลูกค้า/คู่ค้า” หัวข้อ “ผู้ติดต่อ”

2. ติ๊กเลือกหน้าชื่อลูกค้าที่ต้องการจัดหมวดหมู่

 

 

 

3.  ไปที่เมนู “คำสั่ง”

4. เลือก “เพิ่มเข้าหมวดหมู่”

 

 

5. เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ

6. กด “เพิ่ม”

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com
Line: @zort