วิธีใช้งานสถานะการชำระเงินบางส่วน

ZORT มีทางเลือกให้กับเจ้าของร้านค้าที่มีการชำระเงินมัดจำ หรือการชำระเงินไม่เต็มจำนวน สามารถทำได้ง่ายๆตามขั้นตอน ดังนี้ 

 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “สร้างรายการขาย”

2. กรอกข้อมูลรายการขายให้เรียบร้อย จากนั้นเลื่อนไปด้านล่าง กด “เพิ่มการชำระเงิน”

 

 

3. กรอกจำนวนเงินที่ชำระ เช่น ราคาสินค้า 300 บาท แต่ลูกค้าจ่ายเงินมัดจำมาก่อนครึ่งหนึ่ง คือ 150 บาท ให้ใส่ 150 ที่ช่องจำนวนเงิน 

4. กด “ตกลง”

 

 

5. ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้ง และกดบันทึก 

 

 

6. หลังจากที่บันทึกรายการซื้อขายเรียบร้อยแล้ว เมื่อดูรายการซื้อขายที่สร้างไว้ จะเห็นรายละเอียดการชำระเงินตามที่เราสร้างไว้ โดยจะแสดงทั้งจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระมาแล้ว และยอดคงเหลือที่ต้องชำระเพิ่ม 

 

 

 

7. เมื่อกลับมาดูที่หน้ารายการขาย จะแสดงสถานะการชำระเงินเป็น “ชำระบางส่วน” 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : support@zortout.com

LINE : @zort