สถานะการชำระเงิน

ZORT มีทางเลือกให้กับเจ้าของร้านค้าที่มีการชำระเงินมัดจำ หรือการชำระเงินไม่เต็มจำนวน โดยการใช้ส่วนต่อเติม สถานะการชำระเงิน

เมื่อมีการเปิดส่วนต่อเติมสถานะการชำระเงินแล้ว (ดูวิธีการเปิดใช้ส่วนต่อเติม) จะเห็นสถานะการชำระเงินได้จากหน้ารายการซื้อขาย

 

 

วิธีการชำระเงินบางส่วน เช่น การชำระเงินมัดจำ สามารถทำได้ง่ายๆตามขั้นตอน ดังนี้ #

1.) จากหน้าสร้างรายการขาย

 

 

2.) สถานะการชำระเงินจะอยู่ในส่วน ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

3.) กด เพิ่มการชำระเงิน

 

 

4.) กำหนดจำนวนเงินที่ชำระ เช่น ราคาสินค้า 10,000 บาท  แต่ลูกค้าจ่ายเงินมัดจำมาก่อนครึ่งหนึ่ง คือ 5,000 บาท ให้ใส่ 5,000 ที่ช่องจำนวนเงิน แล้วกด ตกลง

 

 

5.) เช็ครายละเอียดการชำระเงินอีกครั้ง และกด บันทึก

 

 

6.) หลังจากที่บันทึกรายการซื้อขายเรียบร้อยแล้ว เมื่อดูรายการซื้อขายที่สร้างไว้ จะเห็นรายละเอียดการชำระเงินตามที่เราสร้างไว้ โดยจะแสดงทั้งจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระมาแล้ว และยอดคงเหลือที่ต้องชำระเพิ่ม

 

 

7.) เมื่อกลับมาดูที่หน้ารายการขาย จะแสดงสถานะการชำระเงินด้วยเช่นกัน

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : [email protected]

LINE : @zort