การตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว

การตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวหรือเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว สามารถทำได้ตามวิธีดังนี้  

  1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “ข้อมูลส่วนตัว”
  2. ใส่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยสามารถใส่ข้อมูลได้ดังนี้

A : ข้อมูลส่วนตัว

  •  รูปผู้ใช้งาน : แสดงมุมขวาด้านบนของระบบ 
  • ชื่อผู้ใช้งาน 
  • อีเมลที่ใช้งานในระบบ 
  • รหัสผ่าน และปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 

 

B : ตั้งค่าอื่น ๆ ได้แก่

  • แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify : เชื่อมต่อกับระบบ Line เพื่อส่งการแจ้งเตื่อนต่าง ๆ ไปที่ Line ส่วนตัว หรือ Line กลุ่ม 
  • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ : ใส่ลายเซ็นของผู้ใช้งานได้ เพื่อแสดงลายเซ็นบนเอกสาร 
  • ภาษา : ภาษาที่ใช้งานระบบ มีให้เลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com 

Line: @zort