การตั้งค่าข้อมูส่วนตัวและเชื่อม Line Notify

การตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวหรือเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว สามารถทำได้ตามวิธีดังนี้ 

1. ไปที่เมนู ตั้งค่า >> เลือก ข้อมูลส่วนตัว

การตั้งค่าจะใช้ในการตั้งค่าส่วนต่างๆของร้านค้า โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าได้ดังนี้

  1. ข้อมูลส่วนตัว
  2. บริษัท/ร้านค้า
  3. ผู้ใช้งาน
  4. สิทธิ์การใช้งาน
  5. การแจ้งเตือน
  6. เชื่อมต่อบริการอื่น

 

การตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว  #

ใส่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน หรือ Email  โดยสามารถใส่ข้อมูลได้ดังนี้

1. รูปผู้ใช้งาน : แสดงมุมขวาด้านบนของระบบ

2. ชื่อผู้ใช้งาน

3. รหัสผ่าน และปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน

4. การตั้้งค่าอื่นๆ ได้แก่

  • 4.1 แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify : เชื่อมต่อกับระบบ Line เพื่อส่งการแจ้งเตื่อนต่างๆไปที่ Line ส่วนตัว หรือ Line กลุ่ม
  • 4.2 ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ : ใส่ลายเซ็นของผู้ใช้งานได้ เพื่อแสดงลายเซ็นบนเอกสาร
  • 4.3 ภาษา : ภาษาที่ใช้งานระบบ

 

#

วิธีการเชื่อมต่อ Line Notify #

1. ไปที่เมนู ตั้งค่า >> เลือก ข้อมูลส่วนตัว >> แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify เลือก Connect to LINE Notify

 

 

2. เชื่อมต่อ Line ส่วนตัว >> Line หรือกลุ่ม Line ที่ต้องการรับแจ้งเตือน

 

3. เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อย จะมีแจ้งเตือนไปที่ Line หัวข้อ Line Notify

 

 

4. กรณีเชื่อมต่อ Line Notify ไปที่ Line กลุ่ม ให้เพิ่ม Line Notify นี้เข้ากลุ่มแชทที่ต้องการ