การรับชำระเงินผ่าน QR Code

การชำระเงินผ่าน QR code สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 

การส่ง Link ให้ลูกค้าชำระเงิน

1.) ไปที่เมนูรายการขาย เลือก ดูรายการขาย

2.) เลือก รายการขายที่ต้องการ

 

 

3.) กด Share Link

 

 

4.) Copy link แล้วส่งให้กับลูกค้า

 

 

การชำระเงินของลูกค้า

1.) เข้า Link ที่ลูกค้าได้รับ

2.) ลูกค้าจะเห็นหน้ารายการขายที่สามารถแสกน QR เพื่อชำระเงิน (ต้องสมัครใช้งาน QR Code กับ ZORT สำเร็จแล้วเท่านั้น)

 

 

3.) ลูกค้าสามารถสแกนเพื่อดำเนินการชำระเงินได้ทันที เมื่อลูกค้าชำระเงินสำเร็จ รายการขายนั้นจะเปลี่ยนสถานะการชำระเงินเป็นชำระครบทันที

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : [email protected]

LINE : @zort