วิธีการชำระเงินผ่าน QR Code ของรายการขาย

การชำระเงินผ่าน QR code สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 

การส่ง Link ให้ลูกค้าชำระเงิน #

1.) ไปที่เมนูรายการขาย เลือก ดูรายการขาย

2.) เลือก รายการขายที่ต้องการ

 

 

3.) กด Share Link

 

 

4.) Copy link แล้วส่งให้กับลูกค้า

 

 

การชำระเงินของลูกค้า #

1.) เข้า Link ที่ลูกค้าได้รับ

2.) ลูกค้าจะเห็นหน้ารายการขายที่สามารถแสกน QR เพื่อชำระเงิน (ต้องสมัครใช้งาน QR Code กับ ZORT สำเร็จแล้วเท่านั้น)

 

 

3.) ลูกค้าสามารถสแกนเพื่อดำเนินการชำระเงินได้ทันที เมื่อลูกค้าชำระเงินสำเร็จ รายการขายนั้นจะเปลี่ยนสถานะการชำระเงินเป็นชำระครบทันที

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : support@zortout.com

LINE : @zort