วิธีการพิมพ์บาร์โค้ดด้วย Barcode Printer (Xprinter XP-420B) สำหรับระบบปฏิบัติการ Window

สำหรับร้านค้าที่ต้องการพิมพ์บาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ดเพื่อใช้แปะตัวสินค้าด้วย Barcode Printer (Xprinter XP-420B) สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย

 

อุปกรณ์สำหรับใช้งาน Barcode Printer (Xprinter XP-420B) ได้แก่

1) Barcode Printer

2) สายสำหรับเชื่อมต่อกับตัวเครื่องและ Adapter

3) สายสำหรับเชื่อมต่อกับ Computer/ Notebook

 

 

 

วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับ Barcode Printer (Xprinter XP-420B)

 

1. ช่องสำหรับเสียบสายต่าง ๆ จะอยู่บริเวณด้านหลังตัวเครื่อง

 

 

2. เมื่อลูกค้าต่อสายไฟเข้ากับ Adapter แล้ว ให้นำสายไฟด้านเป็นหัววงกลมมาเสียบที่ช่องแรกได้เลย

 

 

3. นำสายไฟด้านเป็นหัวสี่เหลี่ยมมาเสียบที่ช่องที่สองเพื่อเชื่อมต่อ Printer เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 

 

4. จากนั้นกดปุ่มทางด้านซ้าย เพื่อเปิด Barcode Printer

 

 

เมื่อเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว ไฟบนตัวเครื่องจะแสดงเป็นสีน้ำเงินตามตัวอย่าง

 

 

 

วิธีการใส่ม้วนกระดาษลงใน Barcode Printer

1. กดที่ปุ่มสีเทาด้านข้างเพื่อเปิดช่องใส่ม้วนกระดาษ

 

 

2. นำแกนม้วนกระดาษใส่ลงในช่องด้านในตัวเครื่อง

 

 

 

ตัวอย่างหลังจากใส่ม้วนกระดาษเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

วิธีการลง Driver ของ Barcode Printer

1. เข้าไปดาวน์โหลด Driver จากเว็บ https://www.seagullscientific.com/downloads/printer-drivers/xprinter-xp-420b/ แล้วกดปุ่ม “Download Latest Version”

 

 

2. กดเปิด Driver ที่ดาวน์โหลดขึ้นมา

 

 

3. ติ๊กที่หัวข้อ “I accept the terms in the license agreement”

4. กดปุ่ม “Next”

 

 

5. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บ Driver

6. กดปุ่ม “Next”

 

 

7. กดปุ่ม “Finish”

 

 

8. จากนั้นกดปุ่ม “Next” เพื่อเริ่มขั้นตอนติดตั้ง Driver

 

 

9. ตรวจสอบรุ่น Printer ว่าถูกต้องหรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม “Next”

 

 

10. ตั้งชื่อ Printer

11. กดปุ่ม “Next”

 

 

12. กดปุ่ม “Finish”

 

13. เมื่อติดตั้ง Driver เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Close”

 

 

วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับ Barcode Printer

 

1. ไปที่แผงควบคุมของ Window เลือก “Settings”

 

 

2. คลิกที่หัวข้อ “Printers & scanners”

 

 

3. เลือก Printer ที่ต้องการตั้งค่า

 

 

4. คลิกที่หัวข้อ “Printer preferences”

 

 

5. คลิกที่แท็บ “Page Setup”

6. คลิกปุ่ม “New”

 

 

7. ตั้งชื่อม้วนฉลากใหม่ที่ต้องการ (จากตัวอย่างจะตั้งชื่อเป็น 5*3)

8. ตั้งค่าหน้ากระดาษให้ตรงกับขนาดที่ใช้งานจริง โดยกำหนดความกว่าง 50.0 mm ความสูง 30.0 mm และความกว้างของขอบกระดาษทั้ง 2 ข้างมีขนาด 0.8 mm

9. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ตกลง”

 

 

10. จากนั้นกดปุ่ม “OK” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนตั้งค่าหน้ากระดาษ

 

 

 

วิธีการใช้งานพิมพ์บาร์โค้ด ด้วย Barcode Printer

 

1. เข้าสู่ระบบ ZORT แล้วไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า”

2. คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการ

3. คลิกปุ่ม “พิมพ์เอกสาร”

 

 

4. เลือกประเภทที่ต้องการ และเลือกรูปแบบเป็น “บาร์โค้ด 1 คอลัมน์ (สติ๊กเกอร์ 5×3 ซม.)”

5. กดปุ่ม “พิมพ์เอกสาร”

 

 

6. กดปุ่ม “พิมพ์เอกสาร” อีกครั้ง

 

 

7. ตรวจสอบชื่อ Printer และขนาดกระดาษให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม “Print” ได้เลย

 

 

ตัวอย่างบาร์โค้ดสินค้า

 

 

8. กรณีต้องการปรับขนาดแสดงผลให้คลิกที่ปุ่ม “More settings”

9. ไปที่หัวข้อ “Scale” เลือกตั้งค่าเป็น “Custom” แล้วปรับขนาดที่ต้องการได้เลย

 

 

เพียงเท่านี้ร้านค้าก็สามารถพิมพ์บาร์โค้ดต่าง ๆ ด้วย Barcode Printer ได้แล้ว

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort