วิธีดูสรุปรายงานยอดซื้อ

#

รายงานแสดงยอดซื้อของร้านค้า โดยสามารถดูว่าช่วงเวลาดังกล่าว ร้านค้าการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเท่าไหร่ ซึ่งข้อมูลต่างๆสามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็น Excel เพื่อดูรายละเอียดได้

โดยรายงานยอดซื้อ มีรายละเอียดดังนี้

 

 

  1. การเลือกวันที่ :: สามารถเลือกวันที่ที่ต้องการดูข้อมูลได้ โดยกดค้นหาขั้นสูง และเลือกช่วงเวลาตามต้องการ

 

2.สรุปยอดซื้อ

แสดงยอดซื้อของร้าน ตามช่วงเวลาที่เลือก หากต้องการดูรายละเอียดของยอดซื้อ สามารถกด Export excel ได้

 

3.รายงานกราฟยอดซื้อรวม และยอดซื้อตามหมวดหมู่

 

4.รายงานยอดซื้อรายสินค้า , รายหมวดหมู่ ฯลฯ โดยสามารถเลือกดูข้อมูลได้ดังนี้

a.สินค้า

b.หมวดหมู่

c.ผู้ติดต่อ

d.ผู้ใช้งาน

e.คลัง/สาขา