วิธีการสร้างลิงก์สั่งซื้อสำหรับส่งให้ตัวแทน

1. ไปที่ เมนูลูกค้า >> เลือก หน้าสั่งซื้อ >> กดปุ่ม เพิ่มหน้าสั่งซื้อ

 

 

2. กรณีลิงก์ใช้สำหรับตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น ให้เลือก >> ตัวแทนจำหน่าย

( กรณีลิงก์ใช้สำหรับลูกค้า ไม่ต้องเลือกหัวข้อตัวแทนจำหน่าย )

 

 

3. ระบบจะสร้างลิงก์ขึ้นมา สามารถคัดลอกลิงก์ส่งให้ตัวแทน หรือลูกค้าได้

 

 

4. เมื่อตัวแทนทำการสมัครระบบ จะมีคำขออนุมัติแจ้งมาที่ร้านค้า โดยร้านค้าสามารถตรวจสอบการขออนุมัติได้ที่มุมขวา

 

 

5. เมื่อร้านค้าทำการอนุมัติ ระบบจะสร้างตัวแทนจำหน่ายให้ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อตัวแทน ดังนี้ 

ไปที่เมนู ลูกค้า >> เลือก ตัวแทนจำหน่าย

 

 

6. เมื่อตัวแทนทำการสั่งซื้อเข้ามา สามารถดูรายการขาย ดังนี้

ไปที่เมนู รายการขาย >> เลือก ดูรายการขาย