วิธีการดูข้อมูลลูกค้าในหน้าเมนูลูกค้า/คู่ค้า

สำหรับร้านค้าที่ต้องการทราบว่าลูกค้าท่านนี้มีข้อมูลติดต่อหรือมีประวัติการสั่งซื้อสินค้าใดไปบ้าง สามารถดูข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย

 

1. ไปที่เมนู “ลูกค้า/คู่ค้า” เลือกหัวข้อ “ผู้ติดต่อ”

2. คลิกเลือกรายชื่อลูกค้าที่ต้องการดูข้อมูล

 

 

3. ระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมาให้ ดังนี้

A: ปุ่มซื้อขายสินค้า และดูกิจกรรมของรายการ : ร้านค้าสามารถคลิกซื้อสินค้าเข้า ขายสินค้าออก หรือดูกิจกรรมรายการต่าง ๆ ของลูกค้าท่านนี้ได้

B: แก้ไข/ ลบ : ร้านค้าสามารถกดแก้ไขหรือลบข้อมูลของลูกค้าท่านนี้ได้

C: จำนวนยอดขาย/ ค้างชำระ : ระบบจะแสดงยอดขายเดือนนี้ ปีนี้ และยอดค้างชำระของลูกค้าท่านนี้ให้ด้วย

 

 

D: ข้อมูลลูกค้า : ระบบจะแสดงข้อมูลชื่อ เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของลูกค้าท่านนี้

E: ยอดขาย : ร้านค้าสามารถเลือกดูยอดขายเป็นรายสินค้า หรือรายหมวดหมู่ในรูปแบบของ % ได้

 

 

F: รายการ : ร้านค้าสามารถเลือกดูรายการซื้อขายทั้งหมด หรือ รายการการเงินทั้งหมดได้

 

 

G: ยอดขายรายสินค้า : ร้านค้าสามารถดูยอดขายรายสินค้าแบบเลือกวันที่ และ Export Excel ได้ด้วย

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort