ติด Tag ให้กับรายการซื้อ/ขาย

เราสามารถติด Tag ให้แสดงที่รายการซื้อ/ขายแต่ละรายการได้ เพื่อโน๊ตข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมสำหรับเตือนความจำหรือบอกรายละเอียดสถานะของรายการให้ผู้ใช้รายอื่นทราบ

เช่น เราสามารถติด Tag ว่า “สินค้า Pre-order รอของเข้า” เพื่อให้เตือนความจำว่าสถานะรายการสินค้านี้เป็นชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้โอนสินค้าเพราะอะไร สามารถใช้งาน Tag ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.) ไปที่หน้ารายการซื้อ/ขายที่เราต้องการ แล้วคลิกเลือกรายการที่ต้องการจะติด Tag

 

2.) คลิกที่ปุ่ม คำสั่ง แล้วเลือก เพิ่ม Tag

 

3.) พิมพ์รายละเอียดที่เราต้องการโน๊ตลงไปบน Tag แล้วกด บันทึก

 

4.) จะเห็น Tag ที่สร้างขึ้นจะปรากฏบนรายการซื้อ/ขายนั้น ๆ

 

5.) เมื่อคลิก ดูรายการซื้อ/ขาย ก็จะพบ Tag ปรากฏอยู่ที่รายการซื้อ/ขายนั้น ๆ ด้วย ดังภาพ