ติด Tag ให้กับรายการซื้อ/ขาย

เราสามารถติด Tag ให้แสดงที่รายการซื้อ/ขายแต่ละรายการได้ เพื่อโน๊ตข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมสำหรับเตือนความจำหรือบอกรายละเอียดสถานะของรายการให้ผู้ใช้รายอื่นทราบ

เช่น เราสามารถติด Tag ว่า “สินค้า Pre-order รอของเข้า” เพื่อให้เตือนความจำว่าสถานะรายการสินค้านี้เป็นชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้โอนสินค้าเพราะอะไร สามารถใช้งาน Tag ได้ตามขั้นตอนดังนี้

 

1. ไปที่เมนู “รายการซื้อ/ขาย” หัวข้อ “ดูรายการซื้อ/ขาย”

2. คลิกเลือกรายการที่ต้องการจะติด Tag

 

 

3. คลิกที่ปุ่ม “คำสั่ง”

4. เลือก “เพิ่ม Tag”

 

 

5. พิมพ์รายละเอียดที่เราต้องการโน๊ตลงไปบน Tag

6. กด “บันทึก”

 

 

7. จะเห็น Tag ที่สร้างขึ้นจะปรากฏบนรายการซื้อ/ขายนั้น ๆ

 

 

8. เมื่อคลิก “ดูรายการซื้อ/ขาย” ก็จะพบ Tag ปรากฏอยู่ที่รายการซื้อ/ขายนั้น ๆ ด้วย ดังภาพ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort