การตั้งค่าบริษัท/ร้านค้า : ตั้งค่าช่องทางการขาย

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “บริษัท/ร้านค้า”

2. เลือกหัวข้อ “ตั้งค่าช่องทางการขาย”

 

ตั้งค่าช่องทางการขาย ใช้เป็นตัวเลือกตอนสร้างรายการขาย ว่ารายการขายดังกล่าวมีการขายผ่านช่องทางใด

 

 

วิธีการสร้างช่องทางการขาย สามารถสร้างได้ 2 วิธีคือ

1. ตอนสร้างรายการขาย : ระบบจะมีให้กรอกช่องทางการขายตอนสร้างรายการขาย สามารถพิมพ์ช่องทางการขายที่ต้องการเพิ่มได้ทันที ระบบจะบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ

 

 

2. เพิ่มที่หน้าตั้งค่า เลือกปุ่มเพิ่มช่องทางการขาย >> กรอกชื่อช่องทางการขายตามต้องการ 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort