วิธีการใช้งานเมนูการตั้งค่าบน APP POS

วิธีการใช้งานเมนูการตั้งค่าบน POS สามารถทำตามได้ง่าย ๆ ดังนี้ 

 1. ไปที่แถบเมนู “การตั้งค่า”

 

 

โดยเมนูตั้งค่า จะมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ออกจากระบบ : ใช้สำหรับ Logout ออกจากระบบ
  2. ชื่อผู้ใช้งาน และชื่อร้านค้า
  3. การเชื่อมต่อข้อมูล ใช้สำหรับอัพเดทข้อมูลระหว่างระบบหลังบ้านกับ POS โดยจะแบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้
  • อัพเดทรายการสินค้า : อัพเดทรายการสินค้าจากระบบหลังบ้าน มาที่ POS ใช้ในกรณีที่มีการเพิ่มสินค้าใหม่ หรือแก้ไขข้อมูลสินค้า 
  • อัพเดทรายการโปรโมชั่น : อัพเดทโปรโมชั้นจากระบบหลังบ้าน มาที่ POS ใช้ในกรณีที่มีการเพิ่มโปรโมชั้นใหม่ หรือแก้ไขโปรโมชั้น 
  • อัพเดทรายการซื้อสินค้า : อัพเดทรายการขายของ POS ไปที่ระบบหลังบ้าน 
  1. อุปกรณ์ : ลิ้นชักเก็บเงิน : แสดงการเชื่อมต่อ App กับอุปกรณ์

 

 

  1. ภาษา : ตั้งค่าภาษาที่ใช้ในการแสดงบน POS มีให้เลือก 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  2. หมายเลขเครื่อง : หมายเลขเครื่อง POS ที่ใช้ในการลงทะเบียนอุปกรณ์กับทางสรรพากร
  3. ส่วนท้าย Slip : เพิ่มข้อความส่วนท้ายบน Slip

 

 

 

ตัวอย่างเพิ่มข้อความท้ายสลิป 

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423 

อีเมล: [email protected] 

Line: @zort