การเปิด – ปิดสินค้าในระบบ ZORT

 วิธีการเปิด – ปิดสินค้า สามารถทำได้ ดังนี้ 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า”

2. กดจุด 3 จุดด้านหลังสินค้า

3. เลือก “ปิดการใช้งาน”

 

 

4. ระบบจะปิดการใช้งานสินค้านั้น โดยจะแสดงแท็ปิดใช้งานที่ด้านหลังสินค้า 

 

 

 

5. สามารถตรวจสอบสินค้าที่มีการปิดใช้งานได้ที่แท็บ “ปิดใช้งาน”

 

 

 

การปิด – เปิดสินค้าจะมีผลต่อเมนู ดังนี้ 

  • หน้าสร้างรายการซื้อ – ขาย (Web, App Mobile และ POS)
  • หน้าใบเสนอราคา
  • แก้ไขรายการซื้อ – ขาย (Web และ App Mobile)
  • หน้าสร้างรับคืนซื้อ – ขาย
  • หน้าสร้างรายการโอน, แก้ไขรายการโอน
  • หน้าสั่งซื้อ
  • การอัพเดทสต๊อกไปยัง Marketplace เว็บไซต์ : รายการขายจาก MKP ยังสามารถเข้ามาได้ แต่สต๊อกจะไม่อัพเดทไปยัง MKP หากต้องการอัพเดทสต๊อกไปยัง MKP สามารถกดอัพเดทสต๊อกเองได้เลย

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com 

Line: @zort