การตั้งค่าบริษัท/ร้านค้า : ตั้งค่าช่องทางจัดส่ง

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “บริษัท/ร้านค้า”

2. เลือกหัวข้อ “ตั้งค่าช่องทางจัดส่ง”

 

ตั้งค่าช่องทางจัดส่ง #

การตั้งค่าขนส่งที่สำหรับเลือกตอนทำรายการขาย โดยสามารถตั้งค่าการคำนวณน้ำหนัก หรือเลือกให้ขนส่งนั้นแสดง COD ได้

 

 

วิธีการตั้งค่าช่องทางการจัดส่ง #

1. กดเพิ่มช่องทางการจัดส่ง

 

 

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

A. เชื่อมขนส่ง : กรอกช่องทางการจัดส่งที่ต้องการ

 

B. การแสดงผล : เลือกแสดงผลขนส่งในรายการขาย, หน้าแชร์ link หรือหน้าสั่งซื้อสินค้า

 

C. ตั้งค่า : เลือกให้ขนส่งมี COD หรือเก็บเงินปลายทาง (การตั้งค่าส่วนนี้เป็นการตั้งค่าการแสดงผลในรายการขายเท่านั้น ไม่มีผลต่อการเรียกขนส่งจริง)

 

D. รูปแบบการคำนวณค่าส่ง : ตั้งค่าการคำนวณค่าส่ง โดยสามารถกำหนดได้ 3 รูปแบบคือ

 

· แบบคงที่ : การคำนวณแบบคงที่ คือ กำหนดราคาค่าส่งเป็นราคาเดียวหรือแบบเหมา

เช่น รายการขาย 1 รายการ ค่าส่งเหมา 50 บาท

 

· แบบตามน้ำหนัก : การคำนวณแบบตามน้ำหนัก คือกำ หนดราคาค่าส่งตามน้ำหนักสินค้า โดยสามารถกำหนดน้ำหนักเริ่มต้น และบวกเพิ่มต่อกรัมไปเรื่อย ๆ

เช่น รายการขาย 1 รายการ มีสินค้า 5 ชิ้น น้ำหนักต่อชิ้นคือ 100 กรัม สามารถกำหนดน้ำหนักเริ่มต้นคือ 300 กรัม ค่าส่ง 40 บาท และ 100 กรัมถัดไปบวก 5 บาท (ค่าส่งจะคำนวณ 300 กรัมแรก 40 บาท และ 100 กรัมถัดไป +5 บาท รวมเป็นค่าส่งทั้งหมด 40 +5+5 = 50 บาท)

 

· แบบต่อชิ้น : การคำนวณแบบต่อชิ้นของสินค้า คือกำหนดราคาค่าส่งตามจำนวนชิ้นของสินค้าที่มีขายขายใน 1 รายการ เช่น รายการขาย 1 รายการ มีสินค้า 5 ชิ้น โดยสามารถกำหนดค่าส่งเริ่มต้นที่ 40 บาท และบวกเพิ่มต่อชิ้น +5 บาท (ค่าส่งจะคำนวณ 1 ชิ้นแรก 40 บาท + 4 ชิ้นถัดไปอีกชิ้นละ 5 บาท รวมค่าส่งทั้งหมด 40+5+5+5+5 = 60 บาท)

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort